Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 40/2008 (1.12.2008)
Telewizje kablowe znowu w awangardzie - DOCSIS 3.0. Transmisja wizji to wyzwanie, które stoi przed współczesnymi sieciami transmisji danych.
W systemach przewodowych najskuteczniejszym sposobem realizacji przesyłu sygnałów wideo jest budowa linii światłowodowych do użytkownika końcowego - FFTH (Fibre To The Home - światłowód do domu). Niestety to rozwiązanie ma wadę - wysokie koszty budowy.
Ekonomicznym rozwiązaniem, stosowanym w instalacjach telewizji kablowych, jest wykorzystanie sieci HFC i nowego standardu transmisji DOCSIS 3.0.
Hybrydowa infrastruktura HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) jest połączeniem światłowodowych magistrali przesyłowych i lokalnych / budynkowych sieci dystrybucyjnych opartych o kable koncentryczne. Operatorzy telewizji kablowych przechodzili na architekturę HFC począwszy od wczesnych lat dziewięćdziesiątych.

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) jest standardem transmisji danych w sieciach kablowych. Standard DOCSIS 1.0 został przyjęty i opublikowany w marcu 1997 roku, natomiast jego obecnie najczęściej stosowana wersja (2.0) - w grudniu 2001 roku.
Wchodzący na rynek DOCSIS 3.0, radykalnie podwyższający maksymalne prędkości transmisji, w tym wysyłanie danych od użytkownika (upload), został uznany jako standard w sierpniu 2006 roku.
DOCSIS 3.0 opiera się na cyfrowej transmisji w wielu kanałach. Klient wyposażony jest w modem kablowy. Stacja czołowa zawiera urządzenie CMTS (ang. Cable Modem Termination System).
W USA i innych krajach, w których przyjęto NTSC (charakterzujący się szerokością kanału 6 MHz), standard nosi nazwę DOCSIS. Dla szerokości kanału 8 MHz (PAL) standard określono jako EuroDOCSIS.
Przyszłościową zaletą DOCSIS 3.0 jest dostosowanie do protokołu internetowego IPv6.

 

DOCSIS

EuroDOCSIS

 

Downstream

Upstream

Downstream

Upstream

Wersja

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

1.x

42.88 (38)

10.24 (9)

55.62 (50)

10.24 (9)

2.0

42.88 (38)

30.72 (27)

55.62 (50)

30.72 (27)

3.0 (4 kanały)

171.52 (152)

122.88 (108)

222.48 (200)

122.88 (108)

3.0 (8 kanałów)

343.04 (304)

122.88 (108)

444.96 (400)

122.88 (108)

Maksymalne prędkości transmisji w DOCSIS (w nawiasach - prędkości użytkowe)
Hybrydowa infrastruktura HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) jest połączeniem światłowodowych magistrali przesyłowych i lokalnych / budynkowych sieci dystrybucyjnych opartych o kable koncentryczne
(Źródło: Wikipedia)
Telekomunikacja w kibucach. Kibuc to spółdzielcze gospodarstwo rolnicze w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną.
Pomimo, że inne kraje miały spółdzielcze gospodarstwa, to jednak nigdzie nie zostały one tak rozwinięte, jak w Izraelu. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce.
Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem; wśród celów funkcjonowania kibucu ważne było przekształcenie świadomości Żydów poprzez nauczenie ich pracy fizycznej na roli oraz walki w obronie wspólnoty. Mieszkańcy kibucu nie mają własnego majątku, posiadają równe prawa i obowiązki; decyzje dotyczące strategii gospodarczej i podziału dochodów podejmuje walne zebranie kibucników; ono też wybiera komitet kierujący życiem kibucu między walnymi zebraniami. Przynależność do wspólnoty jest dobrowolna. (Wikipedia)

Struktura etniczna państwa Izrael jest niejednorodna. Miasta i osiedla izraelskie sąsiadują z arabskimi. Problemy własnościowe były jedną z przyczyn szybkiego rozwoju telekomunikacji bezprzewodowej - znacznie łatwiej doprowadzić sygnał drogą radiową niż budować łącza kablowe. W wielu kibucach transmisje bezprzewodowe stanowią podstawowe łącze telekomunikacyjne.
Infrastruktura telekomunikacyjna w Izraelu należy do najnowocześniejszych na świecie.
O skali jej nowoczesności świadczy procent gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu - wynosi on około 70%, co stawia ten kraj na 4 miejscu na świecie, za Koreą Południową, Hongkongiem i Islandią.
Również w zakresie telefonii mobilnej Izrael znajduje się w światowej czołówce. Dostępność telewizji kablowej wynosi 97%, a jej abonentami jest około 52% gospodarstw.
Na amerykańskim rynku firm nowoczesnych technologii NASDAQ, firmy izraelskie stanowią drugą (po amerykańskich) pod względem liczebności grupę firm. Wśród nich znajdują się takie znane firmy jak: Alvarion, Gilat Satellite Networks, Radware, RAD Data, Tadiran, Teledata, Telrad, VocalTec, Verint.

Monitoring CCTV w Izraelu - fotoreportaż
Telekomunikacja w Izraelu - fotoreportaż
W wielu kibucach transmisje bezprzewodowe stanowią
podstawowe łącze telekomunikacyjne. Na zdjęciu widoczne anteny radiolinii
i anteny bazowe telefonii GSM w kibucu na terenie Galilei.
Równie ważne jak instalacje telekomunikacyjne są instalacje nagłośniające (zdjęcie z lewe)
i instalacje monitoringu CCTV (zdjęcie z prawe)
- oba systemy stanowią podstawę bezpieczeństwa mieszkańców kibuców.
Instalacje TV SAT, WLAN, CCTV - reklama i doświadczenie. Zapraszamy firmy instalacyjne z Polski, Czech, Słowacji i Węgier do przesyłania opisów wykonanych instalacji TV SAT, CCTV, WLAN poprzez wypełnienie tego formularza i dołączenie do niego przynajmniej 2 zdjęć instalacji.
Różnorodność wymagań klientów, sprzętu, warunków związanych z architekturą obiektu jest tak duża, że nie sposób przetestować wszystkie rozwiązania w obrębie jednej firmy. Dlatego ku pożytkowi firm instalacyjnych i użytkowników chcielibyśmy propagować sprawdzone rozwiązania.
Opisy instalacji zamieścimy w kolejnych wydaniach Informatora. Nagrodą dla firmy będzie bezpłatna reklama. Każdą zamieszczoną w Informatorze relację dodatkowo nagrodzimy pamiątkowym kubkiem.
Witryna firmy DIPOL jest jedną z najpopularniejszych, wysoko notowanych witryn technicznych w Europie (Page Rank - 5). Umieszczenie na niej linku do innej firmowej strony www podnosi jej pozycję w wyszukiwarkach internetowych.
Monitoring CCTV u dystrybutora części zamiennych do samochodów. Firma GAZELO zajmuje się importem oraz dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych. Jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce kilku producentów elektrycznych pomp paliwa oraz sond lambda z Korei, Tajwanu i Chin.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy organizacji pracy w nowej hurtowni zdecydowano się na instalację monitoringu CCTV. W trakcie budowy inwestor wykonał okablowanie doprowadzając do wszystkich planowanych zewnętrznych punktów kamerowych skrętkę żelowaną, decydując się tym samym na wykorzystanie zamontowanych w obudowie kamery transformatorów video TR-1Q z gniazdem BNC M16651. Do odbioru sygnału z czterech kamer zainstalowano w budynku transformator video TR-4P M1667 przeznaczony, w tej instalacji, do podłączenia kamer do rejestratora cyfrowego. Położenie skrętki pozwoli, w razie potrzeby, wykonać transmisję sygnału audio (np. celem przekazywania poleceń). Okablowanie wewnętrzne wykonano przewodem CCTV YAR z dwoma przewodami zasilającymi M5995.

Na zewnątrz użyto kamer dzień/noc M11202 firmy SUNELL wyposażonych w przetwornik 1/3” SONY EX-View CCD (kamery te ze względu na doskonałe parametry nawet w skrajnych warunkach oświetlenia stosowane są do monitoringu dróg). W miejscach o wyjątkowo słabym oświetleniu użyto kamer kompaktowych z reflektorem podczerwieni. Kamery kolorowe VF-515 IR/B M11278, posiadające przetwornik SONY Super HAD 550 linii, wyposażone w obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9 mm są łatwe w montażu i zapewniają wysoką jakość obrazu. Do monitorowania pomieszczeń użyto kamer VC-412 M10746. Są to wandaloodporne kamery z wbudowanym obiektywem o ogniskowej 3,6 mm i reflektorem podczerwieni.

Do rejestracji obrazu użyto rejestratorów CPD-507 M8534 - 16-kanałowych i CPD-560 M85039 - 4-kanałowych. Obraz z wybranych kamer został zmodulowany modulatorami firmy TERRA MT27P R871727 i w razie potrzeby można je oglądać na odbiornikach telewizyjnych. System w przyszłości będzie rozbudowany. Kluczowe dla sytemu kamery zostaną podłączone do rejestratorów ULTIMAX umożliwiających bieżący podgląd, dostęp do archiwum i konfigurację z lokalnej sieci IP lub z Internetu. Kompresja H.264 użyta w tych rejestratorach, 50% wydajniejsza od dotychczas używanej MPEG-4, umożliwia archiwizację większej ilości danych na dyskach i mniejszą zajętość pasma przy przesyle obrazów w sieciach IP.
Monitoring CCTV w firmie w GAZELO, dystrybutora części zamiennych do samochodów,
służy do kontroli i lepszej organizacji pracy
Nowe możliwości instalacji multiswitchowych - odgałęźniki i rozgałęźniki TERRA. Standardem dla nowych budynków wielorodzinnych są instalacje multiswitchowe, pozwalające na podłączenie przez abonenta tunera satelitarnego. Duże instalacje multiswitchowe składają się zwykle z kilku podsieci.
Do tej pory problemem było budowanie dużych instalacji multiswitchowych z podziałem na podsieci, ponieważ brakowało wielotorowych, zintegrowanych odgałęźników i rozgałęźników. W ofercie firmy DIPOL pojawiły się rozgałęźniki i odgałęźniki dwukonwerterowe firmy TERRA. Umożliwiają one budowanie instalacji multiswitchowych w budynkach wieloklatkowych nawet do 300 gniazd. Urządzenia te dają możliwość wyrównania poziomów we wszystkich podsieciach, co wpływa na efektywność wykorzystania dostępnego sygnału, dobranie optymalnych poziomów sygnału na gniazdach.
W ofercie firmy DIPOL jest dostępna seria dla magistrali 2-konwerterowej, w tym: rozgałęźniki SS-904 R70523 do symetrycznego podziału magistrali (równo odległe podsieci multiswitchowe) oraz odgałęźniki SS-920 R70526, SS-915 R70525, SS-910 R70524 do niesymetrycznego podziału magistrali (nierówno odległe podsieci multiswitchowe).
Dodatkowo są również dostępne rozgałęźniki SSQ-908 R70529 pozwalające symetrycznie podzielić magistrale na cztery. Ten ostatni rozgałęźnik jest stosowany w okolicznościach, gdy zespół anten satelitarnych i naziemnych znajduje się centralnie na środku bloku czteroklatkowego. Można również zastosować ten rozgałęźnik w instalacji z trzema podsieciami, ale wówczas jeden komplet wyjść należy zakończyć rezystorami 75 Ω blokującymi napięcie stałe.
Rozgałęźnik TV/SAT SSQ-908 9-we, 36-wy Terra
Rozgałęźnik SSQ-908 R70529 pozwala symetrycznie podzielić sygnał satelitarny
na cztery magistrale (cztery klatki w budynku)
Nowe oprogramowanie do rejestratorów ULTIMAX. Wielu użytkownikom rejestratorów ULTIMAX zgłaszało potrzebę odtwarzania synchronicznego na rejestratorze więcej niż dwóch kanałów. Producent przygotował oprogramowanie, w którym można odtwarzać wszystkie zarejestrowane kanały w podziale ekranu. Należy zwrócić jednakże uwagę, że po instalacji tej wersji parametry zapisu zostaną obniżone: ilość zapisywanych klatek zostanie zredukowana o połowę. Dlatego nie zaleca się aktualizacji rejestratorów serii 3xx. W serii 5xx, po zmianie softu, z 12 kl./s w rozdzielczości 4CIF będziemy mieli do dyspozycji tylko 6 kl./s. Nowy i stary firmware dostępny jest w dziale download. Dla przypomnienia - podstawowa wersja oprogramowania (fabrycznie wgrana do rejestratora) umożliwia odtwarzanie maksymalnie dwóch kanałów.
(MD)
Pulpit sterowniczy do kamer IP obrotowych. Pulpit sterowniczy USB K9153 jest urządzeniem peryferyjnym kontrolującym kamery obrotowe. Wyposażony jest w joystick - oś x, y (sterowanie pan &tilt)) oraz pokrętło - oś z (zoom). Posiada także 12 przycisków, którym możemy przypisać dowolne funkcje, np. ZOOM, obrót, lub zdefiniowaną pozycję kamery. Komunikacja odbywa się przez interfejs USB. Urządzenie jest dedykowane dla oprogramowania ULTISYSTEM, a także NUUO i ACTi NVR.
Pulpit sterowniczy USB
Pulpit sterowniczy K9153 do kamer IP
Pełna wersja oprogramowania NUUO za darmo! Firma NUUO - producent profesjonalnego oprogramowania pod tą samą nazwą do zarządzania systemami CCTV IP udostępniła darmową, w pełni funkcjonalną wersję bez limitu czasowego. Pozwala ona w pełni przetestować działanie oraz wszystkie możliwości systemu dla jednego kanału. Aby pobrać program ze strony DIPOL-a wystarczy kliknąć na link.
Uwaga! Program udostępniony dla użytkowników zarejestrowanych w naszym e-Sklepie.

Więcej na temat systemu NUUO w naszej bibliotece.
(MW)
Oprogramowanie NUUO
Tryby pracy Access Pointa na przykładzie TP-LINK TL-WA501G N2940 - cz. 4. Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy: interfejs bezprzewodowy WLAN pracujący w standardzie 802.11 oraz interfejs przewodowy LAN w standardzie 802.3.
W poprzednich numerach Informatora zostały omówione tryby pracy Access Point, Access Point Client, Repeater, Bridge (Point to Point) oraz Bridge (Point to Point) with AP mode. Poniżej przedstawiamy kolejne tryby: Bridge (Point to Multi-Point) oraz Bridge (Point to Multi-Point) with AP mode.
Tryb Bridge (Point to Multi-Point) pozwala zbudować połączenie bezpośrednie Punkt - Wielopunkt, czyli mosty bezprzewodowe. Działanie sieci odbywa się w oparciu o routing statyczny, bazujący na adresach MAC łączących się ze sobą Access Pointów.
Dzięki temu trybowi możemy połączyć odległe segmenty kilku sieci przewodowych, przy czym należy pamiętać, że do instalacji nie można się podłączyć przy użyciu kart bezprzewodowych. Ze względu na brak standardu zaleca się używanie urządzeń tego samego producenta.
Punkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHz
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Multi-Point)
Tryb Bridge (Point to Multi-Point) with AP mode jest to połączenie funkcjonalności trybu Bridge (Point to Multi-Point) z trybem Access Point. Access Point ustawiony w tryb Bridge (Point to Multi-Point) with AP mode oprócz obsługiwania połączenia z innymi Access Pointami pracującym w trybie Bridge (Point to Point), umożliwia obsługę klientów podłączonych za pomocą kart sieciowych.
Punkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzPunkt dostępowy TP-Link w technologii eXtended Range TL-WA501G AP/APC/WDS 2,4GHzKarta TP-Link PCMCIA w technologii eXtended Range TL-WN510G 54Mbit/sKarta TP-Link USB TL-WN321G 2,4GHz 54Mbit/s
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Multi-Point) with Access Point mode
Wszystkie omówione tryby pracy zostały opisane w artykule: Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-LINK TL-WA501G.

Oferta urządzeń TP-LINK
(ŁS)
ULTIAIR - urządzenia dedykowane do bezprzewodowej transmisji obrazu z kamer IP. Rodzina urządzeń ULTIAIR zastała zaprojektowana do budowy sieci monitoringu IP oraz wydajnych sieci dostępu do Internetu.
Urządzenia pracują w nielicencjonowanych pasmach 2,4 i 5 GHz.
ULTIAIR nie tylko może służyć do budowy szkieletowej części systemu, ale również dostępowej. Niewątpliwą zaletą urządzeń jest ich elastyczność, tzn. dzięki oprogramowaniu opartemu na SO Linux, zaimplementowanemu w urządzeniach, można tworzyć bardzo rozbudowane systemy transmisji danych, jaki i proste połączenia punkt-punkt.
(ŁK)
Urządzenia z rodziny ULTIAIR:
  • ULTIAIR 419KC N2300 - Punkt dostępowy z anteną Technologic 19 dBi 5G-19D, RB411A, Mikrotik lv.4,
  • ULTIAIR 423KC N2301 - Punkt dostępowy z anteną Technologic 23 dBi 5G-23D, RB411A, Mikrotik lv.4,
  • ULTIAIR 319KC N2310 - Punkt dostępowy z anteną Technologic 19 dBi 5G-19D, RB411, Mikrotik lv.3,
  • ULTIAIR 323KC N2311 - Punkt dostępowy z anteną Technologic 23 dBi 5G-23D, RB411, Mikrotik lv.3,
  • ULTIAIR 423KN N2320 - Punkt dostępowy z anteną Technologic Dual Panel 23 dBi 5G-23D, RB433 Mikrotik lv.4,
  • ULTIAIR 417SB N2330 - Stacja bazowa sektorowa z anteną Technologic Sektor 17 dBi 5G-17S, RB411A, Mikrotik lv.4.
Zabezpieczenie sieci WLAN - cz. 3. Kolejnym sposobem zabezpieczenia sieci bezprzewodowej jest filtrowanie adresów IP. Przykład konfiguracji zostanie pokazany na urządzaniu TP-LINK TL-WR542G N2950. W celu skonfigurowania filtracji IP adresów należy zalogować się na urządzenie i wyłączyć serwer DHCP (zakładka DHCP -> Disable). Po wyłączeniu serwera DHCP, wylogowujemy się z urządzenia zamykając przeglądarkę internetową.
Następnie należy ręcznie ustawić w komputerze: adres IP, maskę, bramę oraz serwer DNS.
Po wykonaniu tych czynności należy ponownie zalogować się na urządzenie i przejść do zakładki Security/IP Address Filtering.
Poniżej została pokazana przykładowa konfiguracja Accress Pointa TP-LINK TL-WR542G N2950. Karta sieciowa o adresie IP 150.10.0.100 została dopuszczona do podłączenia się do sieci LAN.
(ŁK)
Widok menu filtracji adresów IP
Pisaliśmy w Informatorze:

Adapter PoE dla sieci LAN z przyłączami. W skład zestawu POE N9205 wchodzą dwa pasywne urządzenia widoczne na poniższym zdjęciu...
- numer archiwalny z 17.09.2007

Koncepcje okablowania RTV-SAT w budynkach wielorodzinnych. Okablowanie to najtrudniej wymienialna część instalacji zbiorowej. W praktyce nie da się wymienić nawet kabli ułożonych w rurkach. Przed położeniem tynków warto położyć okablowanie w taki sposób, aby była możliwa elastyczna rozbudowa instalacji....
- numer archiwalny z 13.10.2008

Rola złączy w instalacjach CCTV. Każde, nawet najlepsze złącze, powoduje straty sygnału. W związku z tym, należy unikać nadmiaru połączeń w kanale transmisyjnym. Dobry producent złączy podaje dwa istotne parametry określające straty sygnału....
- numer archiwalny z 06.10.2008

Spis tematów zawartych w Informatorach.
DIPOL laureatem konkursu "Liderzy Eksportu". Rozstrzygnięta została szósta edycja konkursu „Liderzy eksportu" organizowanego pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki. Ideą przewodnią Konkursu jest promowanie osiągnięć polskiego eksportu.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się podczas gali zorganizowanej w Warszawie w Galerii Porczyńskich. W branży CCTV, TV-Sat, WLAN laureatem została firma DIPOL, zdobywając nagrodę w kategorii „Ekspansja Eksportu". W tej grupie oceniano firmy pod względem ilości rynków zagranicznych, na które eksportuje swoje towary.

DIPOL sprzedaje swoje towary w kilkudziesięciu państwach, w tym na tak egzotycznych rynkach, jak Zambia, Indie i Kosowo.

Założona w 1990 roku firma DIPOL jest europejskim dystrybutorem CCTV, TV-Sat i WLAN. Sprzedaż prowadzi poprzez oddziały w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i Niemczech.

Firma eksportuje przede wszystkim produkty własnych marek: