Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 11/2021 (15.03.2021)

Hikvision wskazuje 10 trendów w branży bezpieczeństwa na 2021 r.

Pomimo kryzysowego dla wielu branż 2020 roku ciągła transformacja rozwiązań w świecie zabezpieczeń nie ustała, a nawet w takich obszarach, jak technologia multi-percepcji, konwergencja systemów bezpieczeństwa, sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe, przyśpieszyła. Można powiedzieć, że zmienia się również zakres branży zabezpieczeń, od zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zasobów do tworzenia bezpieczniejszych i wydajniejszych środowisk. Poniżej przedstawione zostały przemyślenia i pomysły czołowego producenta systemów zabezpieczeń, firmy Hikvision, na temat kluczowych trendów, jakie mogą wpłynąć na branżę zabezpieczeń w perspektywie krótko i długoterminowej.
Inteligentna technika wideo pomocna podczas pandemii. W obliczu pandemii COVID-19 firmy priorytetowo traktują znalezienie sposobów bezpiecznego wznowienia działalności. Inteligentna technologia wideo wykazała ogromny potencjał i okazała się niezwykle pomocna przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom podczas powrotu do pracy. Oparte na sztucznej inteligencji kamery bezpieczeństwa monitorują gęsto zaludnione lokalizacje, aby upewnić się, że pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w tym dystansu społecznego, noszenia masek i kontroli przepływu, oraz zapewniają wstępne pomiary temperatury. Systemy weryfikacji bezdotykowej, czyli rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie odcisków dłoni, NFC i kody QR zostały wprowadzone w wielu firmach i instytucjach. Dzięki nim pracownicy mogą uniknąć bezpośredniego kontaktu fizycznego z ogólnodostępnym sprzętem.
Percepcja wielowymiarowa. Przez długi czas przechwytywanie obrazów było podstawową i jedyną możliwością percepcji systemów bezpieczeństwa wideo. Jednak wraz z rozwojem i zastosowaniem technologii wykrywania, bardziej wydajnych obliczeń brzegowych i inteligentnych algorytmów zintegrowane urządzenia i systemy zabezpieczające, które wykorzystują wiele czujników, są coraz bardziej popularne. Obecnie więcej możliwości percepcji, takich jak wykrywanie radarowe, obrazowanie wielospektralne, pomiar wilgotności i temperatury oraz wykrywanie ciśnienia gazu, jest integrowanych z kamerami wideo i systemami. Ta integracja rozszerza możliwości percepcji tych kamer i systemów wideo oraz poszerza ich zastosowania, umożliwiając gromadzenie i wykorzystywanie informacji wielowymiarowych. Na przykład obiecującym podejściem są kamery z technologią radarową, która wykorzystuje fale centymetrowe i milimetrowe i może rozszerzyć percepcję poza zasięg widzenia o wykrywanie obiektów i śledzenie ruchu na odległość nawet do 100 m. Obrazowanie wielospektralne to kolejne dobre podejście dla kamer do postrzegania informacji z niewidzialnego widma światła. Na przykład innowacyjne wykrywanie ultrafioletu (UV) zwiększa możliwości percepcji kamer, nawet do wychwytywania zjawiska niewidocznego łuku elektrycznego. Technologia ta znajduje kluczowe zastosowanie w kontroli bezpieczeństwa w starzejących się sieciach elektroenergetycznych.
Widoczność - zawsze i w każdych warunkach. Obecnie technologia obrazowania w słabym świetle, która zapewnia kolorowe obrazy w ciemnym otoczeniu i w nocy, staje się popularna w branży zabezpieczeń i jest coraz częściej wybierana. Coraz więcej kamer typu front-end jest teraz wyposażonych w technologię obrazowania przy słabym oświetleniu, obserwując i rejestrując obraz w trybie kolorowym przez całą dobę. Natomiast w ekstremalnych warunkach, takich jak ulewny deszcz, śnieg, mgła lub smog wybierane jest obrazowanie termiczne, gdzie kamery generują obraz na podstawie emisji ciepła przez ludzi i przedmioty. Dzięki obrazowaniu termicznemu nagrania są dokładniejsze, nawet jeżeli rejestrowane są w całkowitej ciemności.
Technologia 5G dla UHD i bezprzewodowego zabezpieczenia wideo. Technologia 5G może przynieść wielkie zmiany w branży zabezpieczeń. Większa przepustowość 5G i mniejsze opóźnienia umożliwiają regularną transmisję obrazów wysokiej jakości, a dzięki powszechnemu zastosowaniu kamer o ultra wysokiej rozdzielczości (UHD) mogą przynieść nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa wideo. Co więcej, niezawodna transmisja bezprzewodowa w technologii 5G zrewolucjonizuje obecny rynek przewodowych zabezpieczeń wideo. W nadchodzących sieciach 5G kamery bezprzewodowe będą się rozpowszechniać, a więcej urządzeń brzegowych zostanie podłączonych w odległych lokalizacjach. Ułatwi to również szerokie i szybkie wdrażanie aplikacji AI na urządzeniach brzegowych.
Współpraca systemów bezpieczeństwa. Korzyści z połączenia wielu systemów bezpieczeństwa, w tym wideo, kontroli dostępu, alarmów, zapobiegania pożarom i zarządzania kryzysowego, w ujednoliconą platformę są wielorakie, a wydajność i opłacalność są oczywiste. Na przykład, gdy uruchamia się alarm, zintegrowany system automatycznie łączy go z najbliższą kamerą, dzięki czemu całą sytuację można łatwo obserwować z centrum monitoringu. Przekłada się to na znaczną redukcję czasu i wysiłku, a przede wszystkim kosztów. Oszczędności w kosztach siły roboczej, czasu instalatora, oddzielne koszty utrzymania, opłacanie licencji na oprogramowanie itp. składają się na atrakcyjny pakiet dla klientów. Co więcej, konwergencja sprawia, że rozwiązania bezpieczeństwa są skalowalne. Istniejąca infrastruktura będzie spełniać przyszłe potrzeby i zarządzać nimi na tej samej centralnej platformie.
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw wspierana systemem monitoringu wizyjnego. Dzisiejsze inteligentne rozwiązania monitoringu wizyjnego wspierane przez analitykę AI (sztuczną inteligencję) zostały zaprojektowane w celu poprawy automatyzacji i wydajności operacyjnej w różnych sektorach, w tym w ruchu ulicznym, handlu detalicznym, produkcji, budownictwie, edukacji i nie tylko. Przykładem mogą być sprzedawcy detaliczni, którzy lepiej rozumieją ruch w swoich sklepach i optymalizują swoje strategie handlowe za pomocą inteligentnych rozwiązań wideo. Użytkownicy systemów, dzięki obserwacjom zmian, mogą podejmować lepsze decyzje rzutujące na ich działalność. Trend cyfrowej transformacji przedsiębiorstw stwarza ogromne możliwości rozwoju dla firm zajmujących się bezpieczeństwem, pozwalając rozszerzyć zakres działalności i odegrać ważną rolę w przyszłości inteligentnego świata.
Przyspieszone rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze. Trend „przechodzenia do chmury” w firmach, niezależnie od ich wielkości, przyspieszył w całej branży zabezpieczeń w 2020 roku. Zarówno małe firmy, jak i wielkie przedsiębiorstwa, coraz częściej wykorzystują niezwykle opłacalne usługi w chmurze, które zapewniają większą elastyczność, łatwiejsze wdrożenie i zarządzanie. Systemy zabezpieczeń oparte na chmurze, które łączą w sobie zabezpieczenia, pamięć masową, analizę i zarządzanie, są łatwiejsze do wdrożenia, ponieważ nie są potrzebne lokalne serwery i oprogramowanie. Pozwala to skrócić czas i obniżyć koszt wdrożenia, rozszerzając jednocześnie możliwości i zmniejszając stopień skomplikowania systemów bezpieczeństwa. Dzięki hostingowi w chmurze oraz możliwości zdalnej obsługi i naprawy rozwiązania te przynoszą klientom duże korzyści.
Zwiększone przetwarzanie brzegowe, dzięki któremu sztuczna inteligencja jest wszędzie. Dla kamer bezpieczeństwa dostępne jest coraz potężniejsze przetwarzanie brzegowe. Dzięki implementacji w kamerach inteligentniejszych algorytmów, mają one szersze zastosowanie. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR), automatyczne powiadamianie o zdarzeniach, zliczanie osób, mapowanie termiczne, wykrywanie złego parkowania lub braku kasku na głowie pracownika, a także szereg innych aplikacji AI stają się popularne na rynku zabezpieczeń. Dzięki zwiększonej obróbce brzegowej i zoptymalizowanym algorytmom sztucznej inteligencji w niedalekiej przyszłości kamery bezpieczeństwa będą podejmować bardziej inteligentne zadania, aby pomóc w poprawie bezpieczeństwa lokalnych społeczności i wydajności systemów danych.
Otwarte ekosystemy aplikacji AI. Ponieważ aplikacje AI znajdują zastosowanie w wielu nowych dziedzinach, wymagania rynkowe dotyczące algorytmów AI stają się coraz bardziej zróżnicowane, a także rośnie zapotrzebowanie na ich indywidualne dostosowywanie. Obserwujemy, że coraz więcej osób z branży współpracuje ze sobą, dzięki czemu powstają nowe „ekosystemy”, które mogą zaspokoić różne potrzeby rynku. Wielu producentów zabezpieczeń pozwala na to, aby ich urządzenia mogły korzystać z inteligentnych aplikacji innych firm. Zwiększa to różnorodność inteligentnych funkcji, a także przynosi korzyści firmom współpracującym. Zapewnienie klientom otwartych platform opartych na sztucznej inteligencji, gdzie mogą tworzyć i uczyć własne algorytmy, jest dość powszechną praktyką w innych branżach, a obecnie pojawia się również w dziedzinie zabezpieczeń. Dzięki łatwym w obsłudze platformom opartym na sztucznej inteligencji użytkownicy mogą w bardzo efektywny sposób, na podstawie zebranych danych oraz określonych potrzeb biznesu w zakresie bezpieczeństwa, opracowywać własne algorytmy.
Nacisk na cyberbezpieczeństwo i prywatność danych. Cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności danych stanowią wyzwanie dla branży bezpieczeństwa od momentu podłączenia pierwszego urządzenia zabezpieczającego do Internetu. Do rozwiązań opartych na chmurze i szeregu innowacyjnych technologii, takich jak IoT, duże zbiory danych, 5G i sztuczna inteligencja, teraz dołączają miliony urządzeń i systemów bezpieczeństwa. Ochrona urządzeń i systemów zabezpieczających przed cyberatakami oraz zapewnienie prywatności danych są ważniejszymi kwestiami niż kiedykolwiek. Cyberbezpieczeństwo będzie nadal przedmiotem troski branży na każdym etapie przetwarzania danych, od generowania, przesyłania i przechowywania, do wykorzystania i wreszcie usunięcia. Koncepcja „Zero Trust” była popularną koncepcją w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i może to być inspirującym pomysłem dla firm zajmujących się bezpieczeństwem, aby budować standardy cyberbezpieczeństwa na wyższym poziomie stosując zasadę „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”. Czy tak będzie? Czas pokaże.

Jak bezpiecznie wyjąć z tuby włókna światłowodowe?

Realizacja instalacji bazujących na okablowaniu światłowodowym wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Nie ma tu miejsca na półśrodki - stosowanie narzędzi innych niż zalecane owocować może ryzykiem uszkodzenia włókien, co skutecznie utrudnić może wykonanie toru optycznego.
Wśród szeregu czynności związanych z obróbką kabli światłowodowych do najtrudniejszych należy wykonywanie tzw. "wcinek" w tubach. Wcinki (okna) wykonywane są w celu wyciągnięcia z tuby żądanej liczny włókien bez naruszania pozostałych, przy zachowaniu ciągłości tuby. Operacje tego typu wykonywane są często w mufach na słupach w sytuacji, gdy przez słupy przewieszony jest wielowłóknowy kabel magistralny, a na wysokości danego słupa wymagane jest wykonanie odejścia jednego lub dwóch włókien (np. dosył sygnału do klienta lub wydzielenie części magistrali do innej gałęzi sieci).
Film prezentujący wycinanie okna w tubie światłowodowej za pomocą narzędzia MSAT-5 L5925
(źródło: YouTube)
Nóż MSAT-5 L5925 marki Ripley gwarantuje bezpieczne wycinanie okien w tubach światłowodowych o średnicy od 1,9 do 3,0 mm. Z powodzeniem stosowany może być do kabli uniwersalnych DRAKA, liczących maksimum 16 włókien (kable 24-włóknowe posiadają większą średnicę tuby).

Pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/S2 w technologii Wideband.

Aby zapewnić poprawny odbiór telewizji satelitarnej wiele osób, obawiając się samodzielnego ustawiania i montażu anteny satelitarnej, korzysta z usług eksperta, który wyposażony jest w profesjonalny miernik. Rzeczywiście nie jest to proste zadanie dla niedoświadczonego majsterkowicza, a przecież odpowiednie wyregulowanie czaszy anteny ma kluczowy wpływ na jakość odbioru sygnału satelitarnego. W przypadku doprowadzenia sygnału satelitarnego do kilku odbiorników stosuje się multiswitche, do których należy podłączyć kable z konwertera typu quatro. Taka instalacja wymaga podłączenia 4 przewodów. A co w przypadku, gdy nie możemy poprowadzić 4 kabli od konwertera do multiswitcha? Najnowsze rozwiązanie oparte na konwerterze typu Wideband umożliwia redukcję czterech do dwóch przewodów. Konwerter satelitarny stosowany w instalacjach multiswitchowych działających w technologii WideBand w odróżnieniu od standardowych konwerterów typu Quatro posiada dwa wyjścia sygnału (polaryzacja H/polaryzacja V). Instalacja oparta o jednego satelitę wymaga doprowadzenia tylko dwóch przewodów satelitarnych od LNB do multiswitcha. Model GT-WB1 A98222 oparty jest na pojedynczym lokalnym oscylatorze 10,41 GHz zapewniającym znakomitą wydajność w całym zakresie częstotliwości 290...2340 MHz. GT-WB1 A98222 współpracuje z multiswitchem SRM522 R80522 TERRA. A jak w takim przypadku precyzyjnie ustawić czaszę satelitarną? Idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie miernika WS-6980 R10837 marki Signal.
Na powyższych zdjęciach zaprezentowano pomiar sygnału satelitarnego wykonanego miernikiem WS-6980 marki Signal. Pomiar dokonano w technologii Wideband dla transpondera 11508 V (HOTBIRD 13E, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4). W tym celu w ustawieniach miernika zmieniamy Typ LNB z Universal (pomiar sygnału typu Legacy, wyjście pełnopasmowe fullband) na Wideband oraz wybieramy częstotliwość oscylatora 10410 MHz (zdjęcie od lewej strony). W ten sposób uzyskano sygnał na poziomie PWR = 78 dBµV i współczynnik MER = 13,4 dB (zdjęcie od prawej strony). Takie wartości umożliwiają bezproblemowy odbiór sygnału satelitarnego na odbiorniku satelitarnym.

Jak temperatura wpływa na pracę akumulatorów?

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych waha się i zależnie od modelu wynosi najczęściej między 20 a 25°C. Praca w innych temperaturach wpływa na zmianę charakterystyki ich pracy.
Wraz z obniżeniem temperatury maleje pojemność ogniw, dlatego w zimie zdarzają się na przykład problemy z uruchomieniem samochodu. Jednak jeśli akumulator nie będzie głęboko rozładowany, to niska, a nawet ujemna temperatura nie powinna go uszkodzić. Praca w podwyższonych temperaturach powoduje bardzo znaczne skrócenie ich żywotności. Ta zmniejsza się o połowę na każdy trwały wzrost temperatury o 8 °C powyżej znamionowej. Oznacza to, że np. akumulator o temperaturze znamionowej 25°C eksploatowany w 33°C zachowa 50 %, a w 41°C tylko 25% projektowanej żywotności.
Akumulator firmy Emu wykonany w technice AGM (Absorbent Glass Mat).
Ciemne elementy to płyty ołowiane, jasne - włókno szklane nasączone elektrolitem.
Dla uzyskania maksymalnej żywotności akumulatora pracującego buforowo należy:
  • Instalować akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),
  • Zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza,
  • Zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację lub klimatyzację,
  • Stosować układ ładowania z kompensacją temperaturową napięcia ładowania, jeśli temperatura pracy będzie przekraczać 25 °C.

Dookolna antena do LTE.

Do oferty firmy DIPOL wprowadzona została nowa antena TRANS-DATA LTE DZ6/8 A741008, posiadająca szersze pasmo w porównaniu z popularnym modelem DZ6 A741006.
Antena TRANS-DATA LTE DZ6/8 A741008 jest anteną zewnętrzną dookolną, przeznaczoną do wzmacniacza LTE A6777. Antena posiada zysk 6 dBi w paśmie 698-960 MHz oraz 8 dBi w paśmie 1710-2700 MHz, dzięki czemu doskonale nadaje się do odbioru sygnału LTE. Nowa antena przeznaczona jest do instalacji mobilnych: samochód, przyczepa kempingowa lub statek i służy do poprawienia sygnału LTE (LTE800, LTE900, LTE1800, LTE 2100, LTE2600).
Cechy wyróżniające:
  • Zewnętrzna dookolna,
  • Szerokopasmowa 698-960MHz, 1710-2700 MHz (LTE),
  • Zysk 6-8 dBi,
  • Niski współczynnik VSWR<2,
  • Idealna antena do wzmacniacza LTE używanego w aglomeracji miejskiej.
Antena TRANS-DATA LTE DZ6/8
Antena TRANS-DATA LTE DZ6/8 A741008

Nowa seria rejestratorów AcuSense.

W ofercie firmy DIPOL dostępna jest nowa seria rejestratorów Acusense, charakteryzująca się jeszcze większą funkcjonalnością niż poprzednie rozwiązanie. Poprzednia generacja rejestratorów z oznaczeniem "/4S", np. DS-7616NXI-I2/4S posiada ochronę perymetryczną z opcją filtrowania człowiek / pojazd realizowaną na 4 kanałach dla dowolnej kamery, nie wyposażonej w technikę AcuSense. Nowa seria z oznaczeniem "/S", np. DS-7608NXI-I2/S oprócz ochrony perymetrycznej na 4 kanałach posiada funkcjonalność wykrywania i analizy twarzy, która może działać wymiennie z ochroną perymetryczną. W rejestratorach można stworzyć do 16 bibliotek z twarzami, na podstawie których będzie realizowane sterowanie. Istnieje też możliwość wgrania zdjęcia z zewnątrz w celu przeszukania bazy danych.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS-7608NXI-I2/S (8 kanałów, 80 Mb/s, 2xSATA, 4xAcuSense, Analiza twarzy, VGA, HDMI, BNC, H.265)
Rejestrator IP 4K NVR Hikvision
DS-7608NXI-I2/S z AcuSense
K22097
Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS-7716NXI-I4/4S (16 kanałów, 256 Mb/s, 4xSATA, VGA, HDMI, BNC, H.265/H.264)
Rejestrator IP 4K NVR Hikvision
DS-7716NXI-I4/16P/S z Acusense
K22169

Nowości produktowe:

Monitor IIyama Prolite X2283HS-B5 (22
Monitor IIyama Prolite X2283HS-B5 M3029 to 22-calowy panel z matrycą VA (ang. Vertical Alignment) gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Monitor wyposażono w trzy wejścia sygnału: dwa cyfrowe (HDMI i DisplayPort) i jedno analogowe (VGA). Dzięki kompatybilności ze standardem VESA urządzenie można powiesić na ścianie. Panel wyposażono też w dwa głośniki stereo (2 x 1 W).
Regulowany uchwyt ścienny KMA20-220 23
Regulowany uchwyt ścienny KMA20-220 23"- 42" Signal E93312 został zaprojektowany w celu umożliwienia zawieszenia na pionowej ścianie nowoczesnego monitora OLED/LCD. Maksymalna nośność uchwytu to 25 kg. Uchwyt umożliwia łatwą regulację pochylenia panelu w granicach od -12o do +3o oraz obrotu w poziomie w granicach od -25o do 25o. Odległość monitora od ściany wynosi 75 mm.

Zestaw pigtaili jednomodowych 4 szt. PG-51S1 SC/UPC G.657A1 1m czerwony, zielony, niebieski, żółty
Zestaw pigtaili jednomodowych 4 szt. PG-51S1 SC/UPC G.657A1 1m czerwony, zielony, niebieski, żółty L35511A umożliwia estetyczne zakończenie traktów światłowodowych. Kolory wykorzystać można do szybkiej identyfikacji poszczególnych połączeń w dużych przełącznicach (brak konieczności stosowania wizualnego lokalizatora uszkodzeń w celu identyfikacji włókna wymagającego ponownego spawania) lub do identyfikacji sygnałów oraz usług w danym włóknie (np. kamera nr 1, kamera nr 2 itp.)

Warto przeczytać:

Funkcja Virtual Host w rejestratorach Hikvision. Najbardziej wygodnym sposobem podłączenia kamer IP w systemie monitoringu jest wykorzystanie standardu PoE. Upraszcza on proces wykonania instalacji (jeden przewód do przesyłu zasilania i danych). Zasilanie kamery dostarczane jest ze switcha PoE, który może być niezależny lub wbudowany w rejestrator. Switch PoE lub rejestrator PoE najlepiej sprawdzają się w przypadku systemów o prostej architekturze. Kamery podłącza się na zasadzie Plug and Play (rejestrator sam aktywuje kamery), a większość parametrów ustawia się poprzez rejestrator. Kamery znajdują się w wewnętrznej, odizolowanej sieci i nie ma do nich bezpośredniego dostępu...>>>więcej
FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G, LTE
Wzmocnij sygnał 4G w swoim domu