Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 6/2020 (8.02.2021)

Microsoft umożliwi rozmowy ze zmarłymi.

Firma Microsoft opatentowała kontrowersyjny pomysł na technikę pozwalającą na stworzenie wirtualnej osoby zmarłej w taki sposób, że będzie można z nią „porozmawiać”. Nazywa ją chatbotem i jest to napędzany przez sztuczną inteligencję program komputerowy, który może przejąć cechy danego człowieka. Z patentu wynika, że do stworzenia rysu osobowościowego zostaną wykorzystane dane z mediów społecznościowych - wszelkie wpisy, polubienia czy konwersacje pisemne (również mailowe i smsowe). Chatbot może te wszystkie informacje przetworzyć i zbudować na ich podstawie wirtualną postać mającą cechy (styl wypowiedzi, zainteresowania, opinie, reakcje, zachowania, ton głosu itp.) realnie istniejącej osoby. Co więcej, wirtualny kontakt nie będzie ograniczał się tylko do pisania - w patencie jest mowa o tworzeniu wizualizacji i modelu głosowego danej osoby na podstawie obrazów,  nagrań wideo i dźwiękowych - pozwoli to jeszcze bardziej uwiarygodnić imitację.
Celem chatbota jest możliwość niesienia pocieszenia dla ludzi, którzy przeżywają ciężkie chwile po śmierci bliskiej osoby. Nie trzeba będzie ograniczać się do przeglądania zgromadzonego archiwum zdjęć czy wiadomości, ale można prowadzić rozmowę, a nawet zobaczyć zmarłego. Jednak z treści patentu wynika, że taka imitacja mogłaby używać tożsamości każdego, niezależnie od tego czy żyje, czy nie. Co więcej, może to być tożsamość fikcyjna, np. bohater książki. Wokół tematu zbiera się jednak wiele kontrowersji natury etycznej, prawnej, kwestii ochrony tożsamości czy samej technicznej możliwości wiernego odtworzenia osoby na podstawie dostępnych danych. Wątpliwości budzi też kwestia samej idei, bo technika może zostać również użyta do kradzieży tożsamości czy tworzenia własnych botów. Patent „Creating a conversational chatbot of a specific person” został złożony już dawno bo w 2017 roku, ale dopiero w grudniu 2020 amerykański urząd patentowy go zatwierdził. Jak dotąd Microsoft nie ma jeszcze planów na konkretny produkt wykorzystujący patent.

Korekcja zniekształceń obrazu w CCTV.

To, że obiektywy kamer nie są idealną bryłą geometryczną, a szkło, z którego są zbudowane, nie jest monolitem, wpływa na powstawanie zniekształceń obrazu. Trzeba również pamiętać, że na obiektyw składa się wiele soczewek, a światło przechodząc przez nie ulega zniekształceniom. Dobór soczewek i odległości między nimi ma wpływ na widoczność obiektów w scenie i określenie wzajemnego położenia poszczególnych punktów obrazu. Kamery z obiektywem o ogniskowej 2,8 mm obserwują szeroki kadr obrazu z kątem widzenia około 100o. Obraz z kamery o tak dużym kącie widzenia najczęściej będzie odginany łukowato na zewnątrz - jest to tzw. "dystorsja beczkowa". Takie zniekształcenie w większości przypadków jest akceptowane, ale jest możliwość jego programowej korekcji. Taka funkcja dostępna jest np. w kamerach Hikvision projektowych 4 linii. Efekt jej działania pokazano poniżej.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Ilustracja działania funkcji "distortion correction" w kamerze Hikvision.
Poziomy kąt widzenia kamery to 110o.

Pomiary reflektometryczne: wątpliwości instalatorów przy pomiarze długości toru optycznego.

Jedną z ciekawszych zalet reflektometru jest możliwość wyznaczania długości toru optycznego lub odległości od osoby mierzącej wybranych zdarzeń (np. przerwanie kabla). Zdarza się, że instalatorzy mają jednak wątpliwości z interpretacją wskazań reflektometru, sugerując nawet jego awarię. Im dłuższe światłowody poddawane są pomiarowi, tym większe mogą być rozbieżności wyników pomiarów odległości w stosunku do oczekiwań.
Istotną kwestią jest odpowiednia konfiguracja reflektometru poprzez podanie właściwego dla danego włókna współczynnika refrakcji IOR. Więcej na ten temat przeczytać można w jednym z naszych Informatorów. Równie ważnym jest zrozumienie, jaki tak na prawdę dystans wyznacza reflektometr. Na poniższym rysunku przedstawiono 3 definicje odległości/długości, jakie brać należy pod uwagę podczas wykonywania pomiarów reflektometrycznych:
 • fizyczna odległość między dwoma obiektami (np. budynek - budynek, budynek - słup, budynek - szafa telekomunikacyjna itp.) mierzona na poziomie gruntu w linii prostej,
 • rzeczywista długość kabla łącząca dwa obiekty - zwykle większa ze względu na to, że trasa kablowa nie jest prowadzona w linii prostej oraz fakt, że kabel posiada pewien luz; długość tę odczytać można ze znaczników umieszczonych na zewnętrznej powłoce kabla,
 • długość optyczna - długość umieszczonego w kablu włókna światłowodowego; tę długość wyznacza reflektometr.
A - odległość między budynkami
B - długość kabla
C - długość optyczna mierzona przez reflektometr
(długość włókna z uwzględnieniem wszystkich elementów w torze)
Ponieważ włókna umieszczane są w kablu z pewnym nadmiarem długości, tak aby zniwelować potencjalnie niebezpieczne skutki naprężeń światłowodu, mierzona przez instalatora odległość będzie zawsze większa od oczekiwanej (długość kabla). Nadmiar włókna uzależniony jest od konstrukcji kabla i wynieść może najczęściej 1% - 2%, a nawet do nawet 5% (największy nadmiar posiadają wielotubowe kable, w których tuby są skręcone wokół centralnie ułożonego pręta). Nie zapominać należy, że impuls świetlny reflektometru przechodzi przez wszystkie elementy znajdujące się na trasie optycznej, takie jak zainstalowane w mufach czy przełacznicach pigtaile, patchcordy czy zapasy włókien. Jeśli takich elementów będzie dużo, może mieć to znaczący wpływ na wynik pomiaru.
Zrozumienie opisanych wyżej zależności jest szczególnie istotne w przypadku wyznaczania miejsca awarii światłowodu. W przypadku, gdy kabel ulegnie uszkodzeniu na skutek działania człowieka (np. przerwanie kabla łyżką koparki), wówczas problemu nie ma. Problem zaczyna się, gdy kabel zostanie przegryziony przez szczury lub uszkodzi się bez wyraźnej zewnętrznej ingerencji. Właściwe wyznaczenie miejsca awarii pozwoli uniknąć ogromu prac związanych w najlepszym wypadku z wykonaniem przekopu (czasami może to być rozbiórka części pasa drogowego lub innych elementów na powierzchni).

Obliczanie czasu archiwizacji i wymaganej przepustowości łącza.

Storage and Network Calculator to oprogramowanie marki Hikvision, które pozwala na dobór do rejestratora odpowiedniej pojemności dysków twardych w zależności od wymaganego czasu archiwizacji. Program oblicza również wymagane pasmo dla wybranej liczby kamer. Obsługiwane są rozdzielczości od CIF (352x288 pix) do 12 MPix (4000x3000 pix) i następujące metody kompresji: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Przykład użycia Storage and Network Calculator. Dla wybranej ilości kamer i parametrów kodowania,
aby przechowywać nagrania przez 14 dni, niezbędny jest dysk twardy o pojemności 6 TB.
Obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna. Na początku należy wybrać system kodowania barw "PAL" lub "NTSC". Następnie w polu „Channel Number” należy określić ilość kamer, jaka będzie dodana do rejestratora wraz z parametrami, takimi jak kodowanie, rozdzielczość, ilość kl./s, stopień złożenia sceny. Po wybraniu parametrów kodowania, kalkulator automatycznie ustawi sugerowany bitrate. Po dodaniu kamer można skorzystać z trzech zakładek: "Space Given", "Time Given" oraz "Bandwidth". W zakładce Spice Given po wpisaniu pojemności dysków twardych i wybraniu czasu archiwizacji w ciągu doby, pojawi się informacja przez ile dni przechowywane będą nagrania. W zakładce Time Given można wpisać ilość dni przez jaką nagrania mają być przechowywane, aby otrzymać informację o wymaganej pojemności dyskowej. W zakładce Bandwidth dostępna będzie informacja odnoście generowanego przez wybrane kamery pasma.

Stacja czołowa TERRA - kompleksowe rozwiązanie dla hoteli.

Stacje czołowe dokonujące konwersji programów satelitarnych z DVB-S/S2 do sygnału DVB-T COFDM to najbardziej popularne rozwiązanie stosowane w wielu hotelach. Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej lub być jedynym źródłem oferty programowej w instalacji. Brak konieczności stosowania dodatkowych odbiorników (np. satelitarnych) przy telewizorach czyni to rozwiązanie szczególnie atrakcyjnym dla hoteli, pensjonatów, apartamentów czy szpitali. Modułowa budowa stacji czołowej marki TERRA pozwala na transmodulację szerokiej gamy sygnałów źródłowych (DVB-S/S2, DVB-T/T2, IP, HDMI) i uzyskaniu na wyjściu stacji jednego lub kilku standardów DVB-T/DVB-C/IP, w zależności od wymagań właściciela obiektu.
Przykład montażu stacji czołowej marki TERRA umożliwiający odbiór programów z dwóch pozycji satelitarnych. Podpięcie dowolnego wyjścia multiswitcha marki TERRA serii MR-908L R70808 do każdego z modułów stacji czołowej TERRA umożliwia wybranie dowolnego transpondera satelitarnego dla jednej z 4 par polaryzacja/pasmo dla każdej z dwóch pozycji satelitarnych (Hotbird 13.0E, Astra - 19.2E). W celu wybrania dowolnego transpondera satelitarnego z całego pasma satelitarnego dla każdej z dwóch pozycji satelitarnych zaleca się stosowanie multiswitchy dSCR/Unicable marki TERRA. Moduł TDX-420C R81619 pozwala na wprowadzenie kanałów kodowanych z dwóch transponderów satelitarnych, natomiast moduł TDX-440 R81614 umożliwia odbiór programów FTA z aż 8 transponderów satelitarnych i transmodulację do standardu DVB-T. Takie rozwiązanie eliminuje problem stosowania odbiorników satelitarnych przy każdym telewizorze.

Popularny switch do monitoringu.

Switch PoE ULTIPOWER PRO0064afat N299781 to urządzenie typu desktop, zapewniające płynną transmisję sieciową. Umożliwia nawiązywanie połączeń z prędkością 10 i 100 Mb/s. Posiada 6 portów RJ45 wspierających automatyczną negocjację szybkości połączeń. 4 z nich obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Switch automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af lub 802.3at i zaopatruje je w zasilanie. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP itp. Maksymalna sumaryczna moc zasilanych urządzeń nie może przekraczać 65 W.
Cechy wyróżniające:
 • 6 portów 10/100 Mb/s,
 • 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla,
 • Nie jest wymagany montaż ani konfiguracja urządzenia,
 • Pojedynczy port PoE przenosi moc do 30 W,
 • Maksymalna sumaryczna moc zasilanych urządzeń to 65 W,
 • Obsługa urządzeń zasilanych PoE, działających zgodnie ze standardem IEEE802.3af/at,
 • Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K),
 • Funkcja Extended umożliwiająca zasilanie urządzeń połączonych skrętką o długości do 250 m,
 • Funkcja PoE Auto Check automatycznie wykonuje restart prądowy podłączonego urządzenia w przypadku jego zawieszenia.
Przykładowy schemat zastosowania switcha N299781 - podpięte cztery kamery IP, porty uplinkowe wykorzystane zostały do podłączenie NVRa oraz routera

Nowości produktowe:

Monitor IIyama Prolite X3291HS-B1 (32
Monitor IIyama Prolite X3291HS-B1 M3032 to 32-calowy ekran z matrycą IPS, który oferuje naturalne i dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia (178° / 178°). Jest wyposażony w trzy wejścia sygnału (HDMI, DVI i VGA), głośniki i funkcję redukcji niebieskiego światła minimalizującą zmęczenie oczu. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA, monitor można powiesić na ścianie wykorzystując odpowiedni uchwyt. Panel wyposażono też w dwa głośniki stereo (2 x 3 W).
Punkt dostępowy MikroTik LHG 4G kit RBLHGR&R11e-4G, 4G 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x SIM
Punkt dostępowy MikroTik LHG 4G kit RBLHGR&R11e-4G N24118 jest kompletnym urządzeniem typu CPE (ang. Customer Premises Equipment) wyposażonym w modem LTE. Przeznaczony jest na pasmo LTE (450, 800, 1800, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz). Wyposażony jest w antenę o zysku 21 dBi.


Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD1323G0E-I (2 Mpix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30 m, H.265/H.264)
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD1323G0E-I K00131 marki Hikvision została wyposażona w dobrej klasy przetwornik, pozwalający uzyskać obraz w rozdzielczości 4 MPix (2560 x 1440) i prędkość odświeżania 25 kl./s (50 kl./s dla 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). Do dyspozycji są trzy niezależne strumienie i kilka metod kompresji: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. Kamera pracuje w trybie dzień/noc, co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w przypadku dobrego oświetlenia (dzień) oraz maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Posiada oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 100 m oraz funkcję Smart IR pozwalającej uniknąć prześwietlenia obrazu.

Aktualności:

DIPOL startuje z zimowo-wiosennymi szkoleniami dla profesjonalistów. Instalatorów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat najnowszych trendów oraz doboru i konfigurowania urządzeń w instalacjach TV/SAT, CCTV, LAN, GSM/LTE oraz światłowodowych zapraszamy na drugą serię Webinariów przygotowanych przez Dział Techniczny firmy DIPOL. Podobnie jak jesienią, kursy odbywać się będą w dwóch wariantach:
 • szkolenia teoretyczne z elementami praktycznej prezentacji działania i konfiguracji urządzeń,
 • szkolenia praktyczne, w których uczestnik kursu będzie miał możliwość pracy z dedykowanym dla niego sprzętem, tak jakby siedział w rzeczywistej sali szkoleniowej (liczba uczestników ściśle limitowana).
Szczegóły dotyczące zapisów, harmonogram oraz agendy dostępne są na stronie kursów. Zapraszamy!
Szkolenia dla instalatorów i projektantów
Profesjonaliści nie szukają zleceń - oni je dostają

Warto przeczytać:

Technika zapewniająca integralność nagrań - ImagePerfect w dyskach twardych Seagate SkyHawk. Stosując w systemie monitoringu „zwykłe” dyski twarde można narazić się na utratę danych. Problem wynika z tego, że dyski twarde używane na potrzeby monitoringu pracują w warunkach odmiennych niż dyski mające zastosowanie w komputerach PC. Zapis danych realizowany jest tu w sposób ciągły i stanowi ponad 90% obciążenia dysku. Duże wyzwanie stanowi również konieczność równoczesnej obsługi wielu strumieni danych generowanych przez poszczególne kamery...>>>więcej
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Algorytm gromadzenia danych w pamięci cache i zapisu, gdy ta jest pełna
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
TERRA dSCR - multiswitche z automatyczną korekcją wzmocnienia