Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 30/2020 (28.09.2020)

Ile kamer CCTV jest obecnie w Londynie?

Szacuje się, że na całym świecie działa około 25 milionów kamer CCTV, a Londyn jest jednym z najlepiej monitorowanych miast na świecie. Oficjalne dane liczbowe tylko częściowo mówią o tym, ile kamer monitoruje ulice Londynu. W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących prywatności. Zdecydowana większość kamer CCTV jest wykorzystywana przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa, a nie organy rządowe. Prywatne kamery telewizji przemysłowej muszą być rejestrowane w biurze komisarza ds. informacji tylko wtedy, gdy nie są używane do celów domowych, takich jak monitoring prywatny na terenie własnej posiadłości.
Z szacunków przeprowadzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Bezpieczeństwa (BSIA) wynika, że liczba kamer w sektorze prywatnym może przewyższać liczbę kamer używanych przez instytucje publiczne w stosunku 70:1. Badanie BSIA objęło całą Wielką Brytanię, a nie tylko Londyn, a jego maksymalne szacunki sugerowały, że na każde 14 osób w kraju przypada jedna kamera CCTV.
Uważa się, że przeciętny człowiek dojeżdżający do i z pracy z godzinną przerwą na lunch, spacerując po Londynie może zostać zarejestrowany nawet przez 300 kamer CCTV w ciągu standardowego dnia pracy
Możemy wykorzystać te liczby i skojarzyć je z obecną populacją Londynu, aby oszacować, ile kamer monitorujących może znajdować się w stolicy. Najnowsze oficjalne szacunki liczby mieszkańców Londynu z Urzędu Statystycznego sugerują, że przybliżona liczba osób mieszkających w tym mieście wynosi 8 787 tys. Gdyby jedna kamera przypadała na 14 osób w Londynie, oznaczałoby to, że liczba kamer CCTV używanych w stolicy wyniosłaby 627 707 sztuk.

Rusza jesienna edycja szkoleń dla instalatorów!

Dział Techniczny firmy DIPOL uruchamia kursy dla instalatorów. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne kursy będą odbywały się on-line w trzech wariantach:
 • szkolenia teoretyczne,
 • szkolenia teoretyczne z elementami praktycznej prezentacji działania i konfiguracji urządzeń,
 • szkolenia praktyczne, w których uczestnik kursu będzie miał możliwość pracy z dedykowanym dla niego sprzętem, tak jakby siedział w rzeczywistej sali szkoleniowej (liczba uczestników ściśle limitowana).
Przeprowadzone zostaną kursy:
 • CCTV - Hikvision HCSA, konfiguracja parametrów obrazu i zdarzeń w kamerach,
 • Inteligentny dom - system wideodomofonowy IP Villa Hikvision (2 gen.),
 • Instalacje światłowodowe - teoria, spawanie i pomiary,
 • Instalacje TV/SAT - jednokablowe TERRA dSCR, dobór urządzeń zgodnych z rozporządzeniem MTBiGM, integracja z systemem monitoringu IP,
 • Wzmacniacze GSM/LTE - kryteria wyboru sprzętu, projektowanie instalacji, aspekty prawne i potencjalne problemy techniczne,
 • Switche zarządzalne TP-LINK - konfiguracja sieci VLAN pod wybrane usługi.
Szczegóły dotyczące zapisów, harmonogram oraz agendy kursowe dostępne są na stronie kursów. Zapraszamy!.
Szkolenia dla instalatorów i projektantów
Do zobaczenia on-line!

Hik-ProConnect - usługa w chmurze dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision.

Hik-ProConnect to nowoczesna, oparta o chmurę platforma, przeznaczona dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision. Służy do zdalnego zarządzania i nadzoru nad systemami bezpieczeństwa podłączonymi do usługi Hik-Connect. Z Hik-ProConnect kompatybilne są systemy CCTV, alarmowe, wideodomofonowe, kontroli dostępu oraz inne urządzenia IoT (np. dzwonki bezprzewodowe).
Struktura systemu Hik-ProConnect
Obsługa systemów jest prosta dzięki organizacji urządzeń w specjalnych strukturach związanych z klientami końcowymi, zwanych lokacjami. Każda lokacja przypisana jest do określonych pracowników, którzy mają dostęp do statusu urządzeń oraz dostają powiadomienia jeśli zostanie wykryta anomalia. W razie problemów instalator może przeprowadzić zdalną konfigurację systemu oraz skontrolować poprawność obrazu z kamer, zarówno na żywo, jak i nagranych. Dostęp do tych funkcji jest limitowany przez użytkownika końcowego, który musi przyznać odpowiednie uprawnienia (może zdecydować które oraz na jak długo) za pomocą aplikacji klienckiej Hik-Connect.

Cztery przewody - dwie pozycje satelitarne.

Stosowanie konwerterów typu quatro w instalacjach multiswitchowych w celu odbioru programów z dwóch pozycji satelitarnych (HotBird 13.0E oraz Astra 19.2E) wymaga poprowadzenia 8 przewodów koncentrycznych typu TRISET-113. Zastosowanie szerokopasmowych konwerterów typu Wide Band A98222 zmniejsza tę ilość do czterech. W odróżnieniu od standardowych konwerterów typu quatro, konwerter Wide Band posiada dwa wyjścia sygnału (polaryzacja H/polaryzacja V). Oparty jest na pojedynczym lokalnym oscylatorze 10,41 GHz zapewniającym znakomitą wydajność w całym zakresie częstotliwości 290...2340 MHz.
Z konwerterem Wideband współpracuje multiswitch dSCR SRM-581 (290...2340 MHz) TERRA R80581, który posiada 5 wejść: dwie pary wejść SAT IF (290...2340 MHz; V1, H1, V2, H2) umożliwiających doprowadzenie sygnału satelitarnego z dwóch konwerterów typu Wide Band A98222 oraz aktywny tor Terr. TV (sygnał DVB-T/Radio). Każde z 8 wyjść może pracować jako wyjście typu dSCR Out (umożliwiające dostarczenie sygnału Unicable nawet do 16 odbiorników po zastosowaniu rozgałęźników sygnału) lub Legacy Out (zwykłe wyjście, jak w klasycznych multiswitchach służących do podłączenia tunera satelitarnego).
Multiswitch przelotowy SRM-580 Terra klasa A z AGC - aktywny tor TV Digital SCR/Unicable
Multiswitch przelotowy SRM-581 R80581 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z dwóch pozycji satelitarnych, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia FM/DAB+ przy pomocy jednego kabla koncentrycznego w oparciu o technikę cyfrowego układania kanałów. Multiswitch przelotowy SRM-581 R80581 posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bands) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands).
Przykładowa instalacja RTV/SAT umożliwiająca dystrybucję cyfrowych sygnałów w technologii dSCR/Unicable z aktywnym torem DVB-T/Radio. Na każdym z dwóch wyjść multiswitcha, dla każdej z 4 par można dokonać niezależnego podziału sygnału nawet dla 16 odbiorników typu Unicable. Każdy odbiornik satelitarny w instalacji ma przypisane tzw. pasmo użytkownika (User Band) o szerokości w przybliżeniu jak dla transpondera satelitarnego. Częstotliwości wyjściowe są stałe i każda jest przypisana do STB (pasmo użytkownika lub UB). Odbiornik decyduje, która częstotliwość wejściowa (pasmo Ku) jest wybierana, a następnie konwertowana do pasma użytkownika (User Band). Wybór ten realizowany jest przy pomocy komendy DiSEqC z set-top-boxa, zdefiniowanej w specyfikacji EN50494 (podział do 8 sygnałów za pośrednictwem jednego kabla) lub EN50607 (podział do 32 sygnałów za pośrednictwem jednego kabla).

Podstawy adresacji IP - cz.1.

W celu wymiany danych pomiędzy przynajmniej dwoma komputerami należy stworzyć dedykowaną sieć komputerową. W sieci urządzenia komunikują się ze sobą przez media transmisyjne, wykorzystując odpowiednie protokoły komunikacyjne. Obecnie do sieci komputerowej podłączamy nie tylko komputery i serwery, ale również urządzenia CCTV, alarmy, elementy inteligentnego domu lub też urządzenia AGD.
Podczas konfigurowania interfejsów sieciowych takich urządzeń, użytkownik proszony jest o wprowadzenie dedykowanych ustawień sieciowych:
 • Adres IP,
 • Maska podsieci,
 • Brama sieciowa,
 • DNS,
 • Porty (dla konkretnych usług).
Każde urządzenie sieciowe posiada własny adres IP.
Przykład ustawiania adresu dla kamery CCTV IP.
Adres IP (ang. IP address) - jest to numer identyfikacyjny hosta, który służy do prawidłowej komunikacji między urządzeniami. Adres IP to liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (adresy typu broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci oraz będąca jednym z elementów umożliwiających komunikację między nimi.
Wyróżniamy dwie wersje adresów IP:
 • IP wersji 4 (IPv4) - adres IP to liczba 32-bitowa (od 0 do 4294967295), zapisywana w porządku big endian (zapis danych, w której najbardziej znaczący bajt umieszczony jest jako pierwszy). Adres zapisywany jest jako 4 oddzielne bajty, zwane oktetami, ponieważ w postaci binarnej mają one osiem bitów. Te osiem bitów daje 256 kombinacji, więc każdy oktet przedstawia liczbę od 0 do 255. Przykładowy adres IPv4: 62.121.130.38
 • IP wersji 6 (IPv6) - adres IP to liczba 128-bitowa w kodzie nie dziesiętnym, lecz szesnastkowym (heksadecymalnym). Oznacza to, że adres IP składa się z ośmiu grup cyfr, po cztery cyfry od 0 do F w każdej grupie. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji protokołu, zakres adresu, czyli obszar jego widoczności, jest ograniczony przez odpowiedni prefiks. Przykładowy adres IPv6: 2003:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ac
W kolejnym numerze Informatora przedstawione zostaną szczegółowe informacje nt. maski podsieci.

Aktualizacja oprogramowania w modułowej stacji bramowej wideodomofonu IP, 2-Wire Hikvision.

Aktualizacja oprogramowania w module głównym wideodomofonu IP i 2-Wire oraz modułach dodatkowych, podłączonych do niego, możliwa jest z wykorzystaniem iVMS-4200(v3). W tym celu po aktywacji i dodaniu modułu głównego do aplikacji klienckiej, należy przejść do zakładki Ustaw. zdalne->System-> Konserwacja systemu. W sekcji Zdalna aktualizacja należy wybrać typ modułu do aktualizacji oraz wskazać dedykowany dla niego plik z firmware. Do wyboru są poniższe opcje:
 • Plik aktualizacji kontrolera (moduł główny),
 • Plik uaktualnienia dla modułu wyświetlania,
 • Plik uaktualnienia dla innego modułu (wszystkie pozostałe moduły).
Widok okna aktualizacji firmware w module głównym stacji bramowej DS-KD8003-IME1/EU G73652
za pomocą programu iVMS-4200 (v3)
Po wskazaniu odpowiedniego pliku z firmware i zaakceptowaniu, wskazany moduł zostanie zaktualizowany.

Jak wybrać "mocny światłowód"?

O wyborze kabla światłowodowego, odpowiedniego dla danej instalacji, decydować może szereg kryteriów: średnica zewnętrzna, łatwość układania w szachcie, odporność na promieniowanie UV lub łatwość obróbki przed spawaniem. Jednym z kluczowych kryteriów jest też wytrzymałość mechaniczna kabla.
Istnieją dwa podstawowe parametry, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu poszczególnych rodzajów kabli: odporność na rozciąganie oraz odporność na zgniatanie (lub inaczej - odporność na uderzenia). Porównując wartości obu parametrów instalator jest w stanie oszacować, który kabel cechuje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia podczas instalacji lub wieloletniego użytkowania.
Wytrzymałość na rozciąganie wyraża się zwykle w postaci maksymalnej siły, z jaką ciągnąć można kabel, tak aby znajdujące się w jego wnętrzu włókna nie wydłużyły się więcej niż o 0,06% do 0,33% wartości początkowej (w zależności od wyboru metody testowej). Zwykle kabel może być poddany takiej sile na krótki czas - tj. w momencie jego instalacji (stąd też siła ta nazywana jest często instalacyjną siłą maksymalną). Za kable typowe można tu uznać kable z przedziału 800 - 1500 N, przy czym dolna granica zarezerwowana jest dla kabli samonośnych, a górna dla typowych kabli z luźną tubą centralną. Kable z przedziału 2000 - 3000 N uznać można za bardziej wytrzymałe. Tego typu kable bezpiecznie zaciągać można do kanalizacji. Istnieją również kable super-wytrzymałe, w których maksymalna, instalacyjna siła naciągu wynieść może 5, a nawet 12 kN.
Analizując odporność kabla na rozciąganie warto również wziąć pod uwagę maksymalną, długotrwałą siłę naciągu kabla, tj. taką, pod jaką pracować może dany rodzaj kabla. Wartości tego parametru są zwykle sporo niższe od wartości instalacyjnych. W tym przypadku maksymalne wydłużenie włókien nie może przekroczyć 0,2% wartości początkowej. istnieją również normy, wedle których przy tej sile nie może nastąpić choćby minimalne wydłużenie włókna.
Odporność na zgniatanie (odporność na uderzenia) może być wyrażana w Nm lub N w zależności od tego na jaką metodę testową zdecydował się producent. Bezpośrednio porównać można jedynie kable testowane w ten sam sposób. Za kable mniej odporne na zgniatanie uznać należy kable o maksymalnej sile zgniatania wynoszącej 300 N, natomiast kable bardzo odporne to te, dla których siła ta wynosi 4000 N. W przypadku kabli, dla których podawany jest moment siły, za kable wytrzymałe uznać należy te, dla których wartość parametru wynosi 20 Nm lub więcej.
W poniższej tabeli porównane zostały parametry dwóch popularnych światłowodów.
Nazwa A-DQ(ZN)B2Y A-DQ(ZN)BH
Kod L79508 L76008 
Rodzaj kabla Zewnętrzny Uniwersalny
Max. siła naciągu (instalacyjna) 3000 N  2000 N 
Max. siła naciągu (statyczna) 1000 N 750 N
Odporność na zgniatanie  20 Nm 15 Nm 
Kable uniwersalne DRAKA łączą w sobie wytrzymałość i łatwość obróbki

Nowości produktowe:

Monitor samochodowy ATE-TFT09-T3 (9
Monitor samochodowy ATE-TFT09-T3 (9", VGA, M12)+ M80092 do zastosowania w systemach monitoringu wizyjnego pojazdów. W zestawie znajduje się uchwyt montażowy, umożliwiający wygodną instalację we wnętrzu pojazdu.


Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 10TB SATA III 6Gb/s 256MB WD100PURZ
Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 10TB SATA III 6Gb/s 256MB WD100PURZ M89330 został zaprojektowany do stosowania w systemach monitoringu wideo działających w trybie 24x7. Oferuje dostosowaną wydajność, dużą pojemność i długotrwałą niezawodność. Napęd jest przystosowany do pracy non-stop w urządzeniach do przetwarzania audio/wideo, takich jak rejestratory DVR czy rejestratory w systemach telewizji przemysłowej opartych na platformie PC.
Kamera 4 w 1 kompaktowa Hikvision DS-2CE16H8T-IT3F (5 Mpix, 2.8mm, 0.003 lx, IR do 60 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
Kamera 4 w 1 kompaktowa Hikvision DS-2CE16H8T-IT3F M75686 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory różnego typu. Potrafi pracować w systemie HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 Mpix. Dzięki wysokiej czułości, wynoszącej 0,003 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 60 m, wykonanemu w technice EXIR 2.0, wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

Warto przeczytać:

Redundantne zasilanie urządzeń TERRA. W wybranych aplikacjach, dla zapewnienia niezawodności stosuje się redundantne systemy zasilania. Polegają one na zapewnieniu drugiego, niezależnego źródła zasilania, które aktywuje się w momencie zaniku źródła podstawowego...>>>więcej
Zasilacz UP413 R82533 generuje napięcie DC 12 V i przeznaczony jest do zasilania
urządzeń dedykowanych do odbioru i obróbki sygnałów telewizyjnych...>>>więcej
Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Przewody TRISET - dopasowane do wymagań