Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 28/2015 (14.09.2015)

Czy Internet uwolni się od MPEG?

Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix oraz Amazon połączyły siły i zawiązały konsorcjum mające na celu stworzenie nowej generacji formatów audio oraz wideo wykorzystywanych w Internecie. Najważniejszą cechą formatów ma być dystrybucja na zasadach wolnej licencji Open Source, co prowadzić ma do szybkiej popularyzacji algorytmów w sieci. Pozostałymi ważnymi cechami nowych formatów będą:
 • optymalizacja dla działania w sieci,
 • skalowalność dla nowych urządzeń,
 • niskie zapotrzebowanie na moc obliczeniową (możliwość wyświetlania dobrej jakości materiałów na starszych urządzeniach),
 • wysoka jakość obrazu podczas strumieniowania w czasie rzeczywistym,
 • zastosowanie przy tworzeniu komercyjnych oraz niekomercyjnych treści generowanych przez użytkowników.
Od trzech dekad problemem standardów cyfrowych był bałagan związany ze sprawami patentowymi oraz warunkami licencji, które są drogie oraz zbyt skomplikowane. Firma Google próbowała już tworzyć formaty zastępujące MPEG4 oraz GIF (WebP oraz WebM), jednak pomimo tego, że większość przeglądarek obsługuje formaty Google, nie stały się one nigdy popularnymi alternatywami.
Pewnym hamulcem dla rozwoju oraz popularności opracowywanego przez nowe konsorcjum standardu może być dotychczasowy brak zainteresowania ze strony takich firm, jak Sony, Adobe oraz znanego z forsowania własnych projektów Apple, który głośno mówi o tym, że chce, aby jego QuickTime stał się standardem obowiązującym w sieci. Co ciekawe, nawet pośród firm członkowskich mamy do czynienia z tworzeniem własnych formatów - Google tworzy VP10 (przypomnijmy, iż YouTube działa na kodeku VP9, nowszy kodek ma jeszcze lepiej radzić sobie ze strumieniowaniem wideo 4k) natomiast Cisco tworzy format o nazwie Thor (ma on posiadać w pełni otwarty kod, udostępniony na wolnej licencji i być wolny od jakichkolwiek opłat licencyjnych). Wszystkie firmy deklarują jednak otwartość i chęć współpracy na polu tworzenia wspólnego i najważniejszego standardu.
Idea nowego otwartego formatu jest słuszna, bo nie tylko pozwoli strumieniować wideo w formatach o dużych rozdzielczościach, lecz będzie mało wymagająca dla komputerów umożliwiając oglądanie materiałów nawet na tych starszych maszynach.

Nowoczesny kabel do dużych instalacji.

W telewizyjnych instalacjach antenowych kabel koncentryczny musi posiadać impedancję 75 omów oraz charakteryzować się niską tłumiennością. Kabel koncentryczny tłumi sygnał proporcjonalnie do jego długości. Wartość tłumienia zmienia się także z częstotliwością nośnej sygnału: im wyższa tym tłumienie jest większe. Aby móc porównać ze sobą kable wprowadzono zasadę, że producent podaje tłumienie 100-metrowego odcinka przy 20oC. Koncentryki wyższej jakości charakteryzują się niższym tłumieniem, zachowując odpowiednią jakość sygnału, aż do urządzenia odbiorczego. Firma DIPOL wprowadziła do sprzedaży potrójnie ekranowany przewód koncentryczny typu RG6 Tri-Shield DIPOLNET E1220. Przewód sprzedawany jest na szpuli 300 m E1220_300 i 500 m E1220_500.
Przewód RG-6 Tri-Shield DIPOLNET zaprojektowany został do pracy w szerokim zakresie częstotliwości.
Na wykresach tłumienie kabla w przedziale częstotliwości 5-3000 MHz.

Specjalnie zaprojektowany kabel E1220 spełnia wymogi postawione w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 6 listopada 2012 r. w § 192e pkt 4 dla kabli koncentrycznych w budownictwie zbiorowego zamieszkania (deklaracja do pobrania). Mowa jest tu o minimalnym oplocie 77%, podwójnym ekranowaniu, miedzianej żyle 1 mm i ekranowaniu klasy A wg normy EN50117. Ze względu na przesyłanie w sieciach kablowych sygnału Internetu w paśmie kanału zwrotnego, należy zwrócić uwagę na opisany w normie wymóg maksymalnej impedancji sprzężeniowej 5 mΩ/m. Wielu producentów kabli przemilcza ten parametr, a niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do braku odbioru wykonanej instalacji.
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu [300m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu Tri-Shield DIPOLNET w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A
Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych. Polecany jest zarówno do instalacji indywidualnych, jak i zbiorczych.

Switche na trudne warunki!

Firma DIPOL wprowadziła do oferty rodzinę switchy przemysłowych ULTIPOWER. Ich głównym zastosowaniem są instalacje w obiektach przemysłowych, w których możliwe jest wystąpienie niekorzystnych warunków eksploatacyjnych, takich, jak: zwiększone zapylenie, wysoka lub niska temperatura, czy duża wilgotność. Montaż przełączników przemysłowych zalecany jest również w przypadku instalacji realizowanych na słupach - w hermetycznych obudowach. Wszystkie switche umożliwiają zasilanie kamer PoE, natomiast je same zasilać można z dwóch rożnych źródeł (zasilanie redundantne). Każdy model posiada możliwość realizacji transmisji światłowodowej.
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Przełączniki umożliwiają nawiązywanie połączeń z prędkością 10/100 Mb/s, a wybrane modele z prędkością 1000 Mb/s. Posiadają porty RJ45 wspierające automatyczną negocjację szybkości połączeń. Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD (ang. Power Device) działające w standardzie IEEE 802.3af i zapewnia im zasilanie. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.
Switch przemysłowy PoE ULTIPOWER 324SFP-POE 4xGE PoE, 2xSFP 1000 Mb/sSwitch przemysłowy PoE ULTIPOWER 324SFP-POE 4xGE PoE, 2xSFP 1000 Mb/sModuł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-023G 2xLC- dwa włókna wielomodowe do 2 km.
Przykładowy schemat zastosowania przełącznika. Switch zasila kamery IP oraz przesyła dane za pomocą światłowodu do głównego switcha (oddalonego np. o 20 km).

Łączenie pigtaili oraz włókien światłowodowych o różnych standardach.

Praktyka instalatorska pokazuje, że łączenie jednomodowych włókien światłowodowych o różnych standardach nie może być realizowane w sposób dowolny. Zaleca się stosowanie jednego standardu włókna (np. G.652.D, G.657.A1 itd.) w całym torze transmisyjnym. Często jednak instalator przybywający na miejsce instalacji w celu wykonania zakończeń światłowodowych w przełącznicy nie wie, jakie zastanie tam kable.
Możliwe jest spawanie kabli światłowodowych z włóknami w standardzie G.657.A1 z pigtailami z włóknami A2. Połączenia odwrotne (włókno w kablu A2, pigtail A1) cechują już znacznie gorsze parametry. Najpopularniejszych ciągle włókien G.652.D nie należy spawać z pigtailami G.657.A2; można to robić natomiast z włóknami typu A1.
Kabel światłowodowy wewnętrzny ULTIMODE ILB-2SM-A z ograniczonym promieniem gięcia (2 włókna G.657A1)
Pigtail jednomodowy PG-52S2, 1xSC/APC, G.657.A2 1m
Najpopularniejsze w instalacjach FTTH: kabel ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 wyposażony we włókna G.657.A1 oraz pigtail ULTIMODE PG-52S2 L35522 mogą być ze sobą łączone bez żadnych przeszkód
Warto tutaj zaznaczyć, że przedstawione informacje nie są wytycznymi żadnych norm lub standardów, a wynikają jedynie z doświadczenia instalatorów spawających światłowody. Możliwe, że wybrane modele spawarek światłowodowych lepiej poradzą sobie przy teoretycznie niedozwolonych połączeniach. Uniwersalnym i zawsze słusznym podejściem pozostanie zachowywanie jednego standardu włókien w całej instalacji.

Przywracanie domyślnego hasła w kamerach i rejestratorach Hikvision.

SADP (Serch Active Device Protocol) to darmowe i proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer i rejestratorów marki Hikvision. Za jego pomocą można zmodyfikować podstawowe parametry sieciowe rejestratorów i kamer IP oraz zmienić lub przywrócić hasło w przypadku jego utraty. Program SADP spakowany w archiwum WinZIP pobrać można TUTAJ. Firma Hikvision udostępnia dwie metody przywracania hasła fabrycznego w zależności od wersji firmware (z wersją firmware powyżej V3.3.0 w rejestratorach i powyżej V5.3.0 w kamerach, dostępny jest sposób drugi). Przy wykorzystaniu metody pierwszej, należy w oknie głównym programu SADP zaznaczyć urządzenie, którego hasło chcemy przywrócić do ustawień fabrycznych. Jeżeli okno przywracania hasła po zaznaczeniu będzie wyglądało, jak na poniższym rysunku, należy postępować według następujących kroków:
 • zaznaczyć urządzenie,
 • skopiować z programu SADP z zakładki "Start Time" datę i czas oraz z zakładki "Device Serial NO:" numer seryjny urządzenia,
 • następnie te dane należy przesłać do Działu Technicznego DIPOL,
 • w ciągu 1-2 dni roboczych zostanie odesłany kod odblokowujący,
 • zaznaczyć urządzenie, które chcemy odblokować,
 • otrzymany kod odblokowujący należy wkleić w okno "Security Code" i zatwierdzić przyciskiem OK,
 • hasło dostępu do urządzenia zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych (domyślnie:12345).
Widok okna programu SADP. Na czerwono zaznaczony jest obszar, w którym należy wpisać otrzymany kod,
w celu przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.
Przy korzystaniu ze sposobu drugiego, należy z listy urządzeń dostępnych w oknie głównym programu SADP wybrać urządzenie, którego hasło chcemy przywrócić. Jeżeli okno konfiguracji po kliknięciu na dane urządzenie będzie wyglądało tak, jak na poniższym rysunku, należy postępować według następujących kroków:
Widok okna programu SADP. Na czerwono zaznaczony jest obszar eksportu i importu plików umożliwiających zresetowanie hasła do ustawień fabrycznych.
 • zaznaczyć urządzenie,
 • w zakładce obok przycisku Export należy wskazać miejsce, w którym zapisany zostanie plik umożliwiający przywrócenie hasła (należy wskazać tylko lokalizację, do której zostanie wyeksportowany plik o nazwie DeviceKey.xml)
 • nacisnąć przycisk Export,
 • wyeksportowany plik należy przesłać do Działu Technicznego DIPOL.
 • w ciągu 1-2 dni roboczych zostanie odesłany plik odblokowujący hasło,
 • zaznaczyć urządzenie które chcemy odblokować,
 • w celu odblokowania urządzenia należy obok przycisku Import wskazać plik odblokowujący hasło, a następnie nacisnąć przycisk Import,
 • hasło do urządzenia zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych (ustalane przy aktywacji urządzenia).
Hasło dla konta administratora zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. W przypadku pierwszego sposobu opisanego powyżej, domyślnie:12345, w przypadku drugiego sposobu należy ustalić nowe hasło podczas aktywacji kamery (brak domyślnego hasła). Przy pierwszym logowaniu należy ustawić lub zmienić hasło w celu uniemożliwienia dostępu do urządzenia nieautoryzowanych osób. Gorąco zachęcamy do korzystania z silnego hasła w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Silne hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków, wśród których powinny znajdować się co najmniej trzy rodzaje z następujących znaków: cyfry, małe litery, wielkie litery, znaki specjalne.

Monitor serwisowy dla instalatora kamer HD-TVI.

Instalacja kamer bez użycia monitora serwisowego jest trudna i pracochłonna. Do tej pory, aby zainstalować kamerę HD-TVI konieczne było korzystanie ze złącza analogowego (PAL) kamery, a w przypadku kamer pozbawionych takiego wyjścia, należało oglądać obraz na rejestratorze z podłączonym monitorem. Z pomocą rozwiązania tego problemu przychodzi monitor serwisowy STT-1 M3106. Można go podpiąć na stanowisku montażowym kamery i na bieżąco śledzić zmieniający się obraz. Dzięki dużemu wyświetlaczowi o wielkości 7", możliwe jest dokonanie dokładnej regulacji ogniskowej i ostrości. Monitor posiada możliwość przyczepienia na ramieniu, co sprawia, że łatwym staje się ustawienie kamery, nawet w niewygodnej pozycji, np. na wysokiej drabinie.
Monitor jest zasilany z wbudowanego akumulatora lub z zasilacza. Istotne jest też to, że sam może zasilać urządzenia pracujące pod napięciem DC 12 V i pobierające prąd do 2 A. Funkcję tę wykorzystać można w sytuacji, gdy do punktu kamerowego nie jest jeszcze doprowadzone zasilanie, a konieczne jest wstępne ustawienie kamery.
Monitor serwisowy STT-1 do systemów HD-TVI
Monitor serwisowy STT-1 M3106 do systemów HD-TVI

Nowości produktowe:

Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2510F (1.3 MPix, 2.8 mm, 0.01 lx)
Kamera IP sufitowa Hikvision DS-2CD2510F K1719 należy do nowej serii produktów HiWatch marki Hikvision. Jest to seria niskobudżetowych, ale wysokiej jakości kamer i rejestratorów IP. Ten model posiada dobrej klasy przetwornik o rozdzielczości 1,3 MPix i charakteryzuje się wynikowym obrazem bardzo dobrej jakości - z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Charakterystyczną cechą modelu jest bardzo mała obudowa o średnicy zaledwie 10 cm.
Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (1080p, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 30m) TURBO HD
Kamera HD-TVI kompaktowa Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 M7566 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0,01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 30 m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry, nawet przy słabym oświetleniu.
Kamera IP Fisheye Sunell SN-IPV56/60HDR/B (6 MPix, 1.6 mm, 0.01 lx, IR do 10m, We-Wy audio, We-Wy alarmowe)
Kamera IP Fisheye Sunell SN-IPV56/60HDR/B K1611 jest nowoczesną kamerą wyposażoną w obiektyw rybie oko, umożliwiający obserwację pod kątem 360° w przypadku montażu sufitowego oraz 180° przy montażu ściennym. Dzięki dużemu obszarowi pokrycia doskonale nadaje się do monitorowania lotnisk, centrów handlowych, sklepów, biur, barów, restauracji itp. Kamera wyposażona jest w wysokiej jakości przetwornik Sony ExmorR CMOS o rozmiarze 1/1.8" i rozdzielczości 6 MPix (3072 x 2048) oraz oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu do 10 m, umożliwiający prawidłową obserwację w przypadku braku oświetlenia.

Warto przeczytać

Spawanie światłowodów - proces przygotowania włókien. Niezależnie od wyboru spawarki, proces łączenia włókien wygląda bardzo podobnie. Składa się na niego szereg czynności. Pierwszą z nich jest zdjęcie powłok włókien: 250 μm oraz jeśli występuje 900 μm. Zawsze operujemy na powłoce płaszcza o średnicy 125 μm, niezależnie od rodzaju spawanych włókien. Następnie konieczne jest wyczyszczenie włókien przy pomocy alkoholu izopropylowego (zwykle za pomocą chusteczek bezpyłowych lub bawełnianych wacików higienicznych) oraz docięcie włókien za pomocą obcinarki (gilotyny). Ostatnia czynność jest niezwykle istotna - ważne jest zarówno zapewnienie odpowiedniej długości docinanego włókna (w większości przypadków instalator nie musi nic odmierzać, ponieważ konstrukcja gilotyny umożliwia automatyczny dobór odpowiedniej długości), jak i to, aby czoło włókna ucięte (łamane) było pod idealnym kątem prostym. W praktyce spawarki akceptują pewne odchyłki od kąta prostego (około 1 stopnia), niemniej jednak lepiej docięte włókno zaowocuje lepszym z punktu widzenia parametrów połączeniem. Należy pamiętać, że rozregulowane obcinarki są jedną z częstszych przyczyn gorzej wykonanych spawów... >>>więcej
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Zdjęcie powłoki 250 μm i czyszczenie włókna
Promocja kamer HD-TVI Hikvision 27.08. - 30.09.2015