Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 32/2009 (5.10.2009)

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Ciekawie o antenach".

VIII edycja konkursu fotograficznego DIPOL-a dobiegła końca. Jak co roku nadesłane prace oceniał krakowski fotograf Paweł Zechenter, przyznając I i II miejsce w konkursie. Swoją nagrodę przyznał również Dział Techniczny firmy DIPOL.
 • I miejsce:
Cykl: Okno na świat
Wojciech Brożonowicz
 • II miejsce:
Pranie....?
Jarosław Stefański
 • Nagroda Działu Technicznego:
O antenie...ponadwymiarowo
Darek Moszczyński
Magistralna koncepcja budowy instalacji multiswitchowych. Wygodną formą budowania instalacji multiswitchowych w budynkach wielopiętrowych jest poprowadzenie magistrali dziewięcioprzewodowej, do której, na każdym piętrze, za pomocą odgałęźnika przyłączamy multiswitche. Pozwala to na zbudowanie instalacji TV-SAT z szerokimi możliwościami rozbudowy...
- numer archiwalny z 14.01.2008

Zastosowanie sieci bezprzewodowej do rozbudowy instalacji w domu lub biurze. Sieć bezprzewodowa umożliwia proste podłączenie wielu użytkowników do Internetu. Prezentujemy rozwiązania w oparciu o sprzęt TP-LINK...
- numer archiwalny z 8.09.2008

Rozbudowa sieci dostępu do Internetu. Brak okablowania między budynkami znacznie obniża funkcjonalność budynków biurowych, magazynowych, hoteli. Szybką, tanią i efektywną formą rozwiązania tego problemu jest instalacja bezprzewodowa. Na schemacie poniżej pokazano...
- numer archiwalny z 19.01.2009

Spis tematów zawartych w Informatorach
Pozostałe zdjęcia można obejrzeć na stronie konkursowej. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane prace.

OFDM - o WiFi słów kilka - cz. 6.

Ostatnią z opisywanych warstw fizycznych standardu IEEE 802.11 jest OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Zamiast transmisji pojedynczego strumienia danych o dużej szybkości (transmitowanego szeregowo na jednej nośnej), strumień danych można podzielić na dużą liczbę strumieni o znacznie mniejszych szybkościach. Każdy z nich moduluje osobną nośną. Szybkość modulacji na każdej z nośnych jest tak niska, że wpływ interferencji międzysymbolowych widoczny jest jedynie w małym początkowym fragmencie odstępu modulacji.
W klasycznym systemie transmisji równoległej (FDM) całkowite dostępne pasmo jest dzielone na N odseparowanych od siebie części, po jednej dla każdego podkanału. Każdy z nich jest modulowany oddzielnym sygnałem, a następnie N podkanałów jest multipleksowanych w dziedzinie częstotliwości. Unikanie nachodzenia widma poszczególnych podkanałów na siebie (separacja w dziedzinie częstotliwościowej) jest skutecznym sposobem na uniknięcie interferencji międzykanałowych. Niestety powoduje ona nieefektywne wykorzystanie dostępnego pasma. Dlatego powstały systemy, w których pasma poszczególnych kanałów nakładają się na siebie. Aby zrealizować nakładanie pasm należało zredukować przesłuchy międzykanałowe do dopuszczalnego poziomu, czyli dążyć do osiągnięcia ortogonalności pomiędzy poszczególnymi nośnymi. Porównanie widma klasycznego systemu transmisji równoległej i systemu OFDM przedstawia poniższy rysunek.
Porównanie widma klasycznego systemu transmisji równoległej (a) i systemu OFDM (b)
Istnieje możliwość takiego doboru częstotliwości nośnych, że pasma sygnałów poszczególnych nośnych nachodzą na siebie, a mimo to można odbierać te sygnały bez interferencji międzykanałowych. Sytuacja taka ma miejsce, gdy nośne są matematycznie ortogonalne, czyli gdy odległość pomiędzy nimi jest całkowitą wielokrotnością 1/T. T jest przedziałem ortogonalności, czyli częścią odstępu modulacji, w której sygnały nośnych są wzajemnie ortogonalne. Poniższy rysunek przedstawia widmo sygnału pojedynczej nośnej i widmo sygnałów kilku nośnych wzajemnie ortogonalnych.
Widmo sygnału pojedynczej nośnej i widmo sygnałów kilku nośnych, wzajemnie ortogonalnych
Należy zwrócić uwagę, że w miejscach, w których gęstość widma poszczególnych nośnych osiąga wartość maksymalną, widma pozostałych nośnych mają wartość równą 0. Dlatego, jeśli będziemy demodulować sygnał OFDM dokładnie w tych miejscach (w maksimach), nie będą występować interferencje międzykanałowe.
Sygnał OFDM jest sumą nośnych zmodulowanych przy użyciu PSK (Phase Shift Keying) lub QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Poniższy rysunek przedstawia blokowy diagram wyjaśniający działanie modulatora OFDM:
Diagram blokowy wyjaśniający działanie modulatora OFDM
Przykładową postać czasową sygnału OFMD przedstawia poniższy rysunek:
Przykładowa postać czasowa sygnału OFDM
Podsumowując, w systemach OFDM strumień danych jest dzielony na wiele osobnych elementów, którymi moduluje się ortogonalne podnośne. Dzięki ortogonalności eliminujemy interferencje międzykanałowe. Szybkość przesyłania danych na każdej podnośnej stanowi ułamek szybkości transmisji urządzenia. Czas trwania bitu modulującego podnośną jest wielokrotnie większy niż czas trwania bitu wiadomości oryginalnej i jest znacznie większy niż dyspersja czasu opóźnienia transmisji spowodowana wielodrogową propagacją sygnału. Dzięki temu zmiany warunków propagacji spowodowane wielokrotnymi odbiciami sygnału i selektywny zanik pojedynczych podnośnych degradują tylko część strumienia przesyłanych danych. W celu uzyskania kompromisu między wysoką efektywnością modulacji (wyrażaną w liczbie bitów / Hz) a odpornością transmisji na zakłócenia, do modulacji podnośnych stosuje się różne typy modulacji w zależności od warunków panujących w kanale. Urządzenia analizują jakość sygnału i dobierają odpowiednią modulację.
(KK)

Tunery umożliwiające odbiór darmowych programów TVP.

15 września Telewizja Polska uruchomiła własną satelitarną platformę cyfrową. Programy nadawane są z transpondera nr 59 satelity ASTRA 1KR (19,2E). Aktualna oferta programowa obejmuje następujące kanały niekodowane: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP HD, TVP Sport, TVP Puls oraz kanały radiowe: Obrady Parlamentu, PR Jedynka, PR Dwójka, PR Trójka, PR Euro i PR Dla Zagranicy. W niedalekiej przyszłości do oferty dołączyć mają kanały telewizyjne TVP Seriale oraz TVP Parlament.
Do firmy DIPOL coraz częściej napływają zapytania dotyczące modyfikacji istniejących instalacji antenowych w celu uzyskania możliwości odbioru ww. pakietu. Przy założeniu, że do tej pory w skład instalacji wchodził tylko jeden konwerter do odbioru programów z satelity Hotbird, istnieją dwie opcje:
 • Dołożenie drugiego konwertera single, np. A9825 oraz zamontowanie go w tzw. zezie z istniejącym już konwerterem przy pomocy uchwytu A9891 lub A9892, w zależności od nośnika. Konwertery połączyć należy z przełącznikiem DiseqC R85250.
 • Zastąpienie konwertera single konwerterem typu monoblock A98255 z wbudowanym przełącznikiem DiseqC.
Dla uzyskania poprawnego odbioru czasza stosowana w układach typu "zez" powinna mieć minimum 80 cm.
W przypadku dysponowania odpowiednią instalacją antenową jedyną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest dobór właściwego tunera DVB-S/S2. Sygnał z transpondera TVP kompresowany jest w standardzie MPEG-4. Odbiorniki obsługujące jedynie standard MPEG-2 nie będą odbierać żądanych kanałów.
Obecnie w ofercie firmy DIPOL wszystkie tunery HD obsługują standard MPEG-4.
Od grudnia platforma TVP poszerzy swoją ofertę o płatne kanały kodowane w systemie NDS Videogurad. Na chwilę obecną na rynku nie pojawiły się jeszcze odbiorniki z certyfikatem wydawanym przez Telewizję Polską. DIPOL monitoruje sytuację i wszelkie zmiany w tej kwestii znajdą odzwierciedlenie w ofercie i Informatorze. (ŁB)

Rozległy monitoring oparty na światłowodach.

Już podczas projektowania rozległego systemu monitoringu pojawia się problem integracji obrazu ze wszystkich kamer w jednym punkcie zarządzającym. Już przy odległości rzędu stu metrów w instalacjach zbudowanych na kablu koncentrycznym mogą zacząć się kłopoty (uciekanie kolorów, obniżenie kontrastu i ostrości). Problem rozwiązują systemy światłowodowe. Przykładem urządzeń światłowodowych jest seria urządzeń ULTIMODE. Dzięki zaawansowanej technologi wideo konwerterów ULTIMODE obraz z kamer można przesłać nawet do 20 km na jednym włóknie światłowodowym (technika WDM). Obraz przesyłany jest bez żadnych strat jakości i w czasie rzeczywistym. Tak duże odległości możliwe są dzięki zastosowaniu w wideo konwerterach diód laserowych z rezonatorem Fabry-Perota oraz dzięki niewielkiej tłumienności światłowodów:
 • dla długości fali 850nm - < 1,5 dB/km
 • dla długości fali 1310nm - < 0,4 dB/km
 • dla długości fali 1550nm - < 0,2 dB/km
Przykład instalacji rozległego monitoringu znajduje się poniżej:
Wideo konwerter ULTIMODE V-208D jednomodowy - WDM, 8xwideo, 1xdaneWideo konwerter ULTIMODE V-201D jednomodowy - WDM, 1xwideo, 1xdaneWideo konwerter ULTIMODE V-201D jednomodowy - WDM, 1xwideo, 1xdaneKamera kompaktowa n-cam 210 (420 TVL, Sony Super HAD II, 0.01 lx, 6mm, IR 30m)Monitor CCTV 19Kamera szybkoobrotowa dzień/noc TPOWER-S2Kamera szybkoobrotowa dzień/noc TPOWER-S2Kamera szybkoobrotowa dzień/noc TPOWER-S2Kamera wandaloodporna V-CAM 515 (550 TVL, Sony Super HAD II CCD , 0.01 lx, 4mm, IR)Wideo konwerter ULTIMODE V-204D jednomodowy - WDM, 4xwideo, 1xdane
Przykład instalacji przy wykorzystaniu wideo konwerterów serii ULTIMODE
  1 - Centrum zarządzające
  2 - Węzeł główny
  3 - Monitoring szkoły
  4 - Monitoring centrum miasta

Mini rejestratory ULTIMAX - praca w sieci.

Jedną z ważniejszych zalet rejestratorów ULTIMAX - 104 M71040 i ULTIMAX - 204 M72040 jest praca w sieci. Dzięki kompresji H.264 przesyłanie obrazu wymaga znacznie mniejszej przepustowości sieci niż w innych rejestratorach. Dodatkowo można ustawiać wartość przepływności strumienia dla każdego kanału osobno. Zdalny dostęp do rejestratora w tym samym czasie jest ograniczony przepustowością łącza. Podgląd wielu takich urządzeń jednocześnie może odbywać się przez przeglądarkę Internet Explorer lub program kliencki "Net Video Aplication", który jest dołączany gratis do rejestratora. Oprócz wyżej wymienionych zalet, rejestrator posiada jeszcze jedną ogromnie ważną funkcję: możliwość zdefiniowania dwóch różnych strumieni dla każdego z kanałów osobno - tych rejestrowanych w sieci lokalnej i tych wysyłanych w “świat” poprzez Internet. Funkcja ogromnie ważna szczególnie w przypadku, gdy nie dysponujemy szybkim łączem internetowym. Obniżenie jakości obrazów przesyłanych poprzez sieć zapewni większą płynność obrazów, natomiast rejestracja z wyższymi parametrami pozwoli na lepszą identyfikację i ocenę sytuacji przy przeglądaniu materiałów archiwalnych.
(TJ)
Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-104 H.264Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-104 H.264Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-204 H.264Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-204 H.264Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-204 H.264Cyfrowy rejestrator 4-kanałowy ULTIMAX-204 H.264
Praca rejestratorów ULTIMAX 104 i 204 w sieci Internet

Megapikselowy monitoring ACTi w Krakowie.

Plac Nowy jest miejscem często odwiedzanym przez turystów z całego świata oraz bardzo modnym miejscem spotkań towarzyskich. Popularność ta miewa czasami mniej przyjemne oblicze, ponieważ zdarzają się w tym miejscu częste przypadki łamania prawa. Mając to na uwadze spółka zarządzająca terenem Placu Nowego podjęła decyzję o montażu kamer przemysłowych. Prace instalacyjne zlecono firmie „SCAZI” z Krakowa.
W omawianej instalacji zastosowano 5 kamer megapikselowych ACTI ACM 5611 K1512 oraz dwie kamery kopułowe 1,3 Mpix ACTI ACM 7411 K1313.
Z racji specyfiki instalacji sygnał z części kamer przesyłany jest drogą radiową w technologii 5 GHz. System z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie, instalacja zyskała już uznanie służb porządkowych miasta. W przyszłości miejscem montażu kamer będą specjalne słupy wokół tzw. „okrąglaka”, co pozwoli wykorzystać w pełni potencjał kamer megapikselowych.
(MW)
Zrzuty ekranowe z monitoringu Placu Nowego w dzielnicy Kazimierz w Krakowie

Szkolenie ACTi z zakresu kamer IP i projektowania systemów CCTV.

Za nami kolejne szkolenie CCTV - tym razem dotyczyło konfigurowania kamer IP i projektowania systemów. Na kursie obecna była również przedstawicielka firmy ACTi - Anna Tsai, która na zakończenie przeprowadziła test sprawdzający wiedzę uczestników. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Szkolenie ACTi, prowadzą M. Włodarczyk i A. Tsai

Świetna czułość i moc! SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g.

Bezprzewodowa karta sieciowa SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g N2717 jest urządzeniem radiowym pracującym we wszystkich dostępnych standardach IEEE802.11a/b/g. Umożliwia bezprzewodowe podłączenie komputera do sieci lokalnej LAN. Karta miniPCI SparkLAN WMIA-123AG nadaje się znakomicie do zastosowań w przenośnych komputerach oraz płytach RouterBoard z systemem Mikrotik.
Cechy wyróżniające:
 • obsługa standardów 802.11a, 802.11b oraz 802.11g,
 • obsługa standardu Super AG, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 108 Mbit/s,
 • karta przeznaczona dla interfejsu miniPCI Typu III B,
 • obsługa protokołu 64/128/152 WEP; AES,
 • główne zastosowanie: płyty RouterBoard z systemem Mikrotik.
Bezprzewodowa karta sieciowa SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g - WYPRZEDAŻ
Bezprzewodowa karta sieciowa SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g
N2717
Karta SparkLAN 123AG N2717 idealnie nadaje się jako moduł radiowy do płyt głównych:

Stylowe i nowoczesne uchwyty Monako.

Seria Monako to szeroka gama uchwytów do montażu monitorów LCD oraz telewizorów plazmowych na ścianie lub suficie. Zastosowanie uchwytów znacznie zwiększa komfort i przestrzeń w mieszkaniu, czy też sali. Uchwyty Monako rozwiązują problem montażu telewizora, projektora i monitora na suficie lub na ścianie, pozwalają na dostosowanie ich położenia do potrzeb.
W skład każdego zestawu wchodzi komplet śrub, nakrętek oraz podkładek dystansowych do montażu uchwytu.
Uchwyty do projektów
Uchwyt projektora sufitowy PD102
Uchwyt projektora sufitowy PD102 E9655
Uchwyt monitora LCD 13-30 cali ścienny, pochylny, obrotowy DL104
Uchwyt monitora LCD 13-30 cali ścienny, pochylny, obrotowy DL104 E9645
Magistralna koncepcja budowy instalacji multiswitchowych. Wygodną formą budowania instalacji multiswitchowych w budynkach wielopiętrowych jest poprowadzenie magistrali dziewięcioprzewodowej, do której, na każdym piętrze, za pomocą odgałęźnika przyłączamy multiswitche. Pozwala to na zbudowanie instalacji TV-SAT z szerokimi możliwościami rozbudowy...
- numer archiwalny z 14.01.2008

Zastosowanie sieci bezprzewodowej do rozbudowy instalacji w domu lub biurze. Sieć bezprzewodowa umożliwia proste podłączenie wielu użytkowników do Internetu. Prezentujemy rozwiązania w oparciu o sprzęt TP-LINK...
- numer archiwalny z 8.09.2008

Rozbudowa sieci dostępu do Internetu. Brak okablowania między budynkami znacznie obniża funkcjonalność budynków biurowych, magazynowych, hoteli. Szybką, tanią i efektywną formą rozwiązania tego problemu jest instalacja bezprzewodowa. Na schemacie poniżej pokazano...
- numer archiwalny z 19.01.2009

Spis tematów zawartych w Informatorach